Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Arkiva e Njoftimeve
 Print
Mbi publikimin e Buletinit Satistikor të Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë - 2007
Botuar më11/04/2008.

Zhvillimi i një seminari mbi sigurimet e jetës në datat 23 dhe 24 prill 2008
Botuar më01/04/2008.

Rezolutë - Mbi politikën e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare ndaj tregut të pensioneve private dhe suplementare
Botuar më01/04/2008.

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar - Shkurt 2008
Botuar më31/03/2008.

AMF në bashkëpunim me PPFS organizuan në Tiranë, nga data 12-13 mars, workshop-in rajonal me temë “Për qeverisjen e shoqërive të sigurimit”
Botuar më27/03/2008.

Mbi publikimin e Periodikut AMF Nr. 4
Botuar më17/03/2008.

Hyn në fuqi Udhëzimi Nr. 24 Datë 15.11.2007 "Mbi trajtimin e dëmeve të mbuluara nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm të mbajtësve të mjeteve motorrike për përgjegjësine ndaj palëve të treta"
Botuar më29/02/2008.

Hyn në fuqi VKM Nr. 96 Datë 03.02.2008 "Për aktivet në mbulim të provigjoneve teknike dhe matematike, dhe investimet e tyre nga shoqëritë e sigurimeve"
Botuar më29/02/2008.

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 3
Botuar më28/02/2008.

Hyn në fuqi VKM Nr. 79 Datë 28.01.2008 "Për kriteret dhe procedurat e licensimit të ndërmjetësve në sigurime si dhe rregullat për mbikëqyrjen e veprimatrisë së tyre, si dhe rastet e refuzimit të licencës"
Botuar më27/02/2008.

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë