Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Bordi i AMF
Komitetet e Kontrollit
Auditimi
     • KLSH
     • Jashtëm
Auditimi >> KLSH
 Print
25/10/2016
  Aktverifikimi i KLSH-së, tetor 2016

24/04/2015
  Dërgohet informacion për realizimin e rekomandimeve të lëna nga Kontrolli i Lartë i Shtetit

31/03/2015
  Raporti përfundimtar i auditimit dhe rekomandimet

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë