Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Tregu i Sigurimeve
Tregu i Letrave me
    Vlerë
Tregu i Pensioneve
    Private
    Vullnetare
Instruksione dhe Formularë >> Formularë
 Print
» Formular - "Mbi vlerësuesin e pavarur të dëmeve në sigurime"

12/07/2017 13:49:15
  Materiali i plotë

» Formular vetëdeklarimi i gjendjes gjygjësore
 

06/04/2016 15:37:47
  Materiali i plotë

» Aneksi I - Pasqyrat Financiare

08/03/2016 13:58:45
  Materiali i plotë

» Aneksi II - Raport Statistikor

08/03/2016 13:57:55
  Materiali i plotë

» Aneksi III - Raportim i të dhënave bazë të shoqërisë

08/03/2016 13:57:14
  Materiali i plotë

» Aneksi I - Pasqyrat Financiare

08/03/2016 13:56:40

» Formë - Kërkesë "Për paisjen me licencë vlerësues dëmesh në sigurime"

16/10/2015 13:00:51
  Materiali i plotë

» Formë - Kërkesë “Për miratimin si agjent në sigurime”

22/09/2015 16:20:30
  Materiali i plotë

» Formë - Kërkesë “Për pajisje me licencë shoqëri agjenti në sigurime”

22/09/2015 16:19:26
  Materiali i plotë

» Formë - Kërkesë “Për pajisje me licencë banka apo subjekti financiar jobankë si agjent në sigurime”

22/09/2015 16:17:51
  Materiali i plotë

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë