Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Tregu i Sigurimeve
Tregu i Letrave me
    Vlerë
Tregu i Pensioneve
    Private
    Vullnetare
Subjekte nën Juridiksion >> Tregu i Sigurimeve
 Print

INSIG sh.a.
Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group sh.a
SIGAL UNIQA Group Austria sh.a.
ATLANTIK SHOQËRI SIGURIMESH sh.a
Intersig Vienna Insurance Group sh.a.
ALBSIG sh.a.
EUROSIG sh.a.
ANSIG sh.a.
SICRED sh.a.
SIGAL-LIFE, UNIQA Group Austria sh.a.

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë