Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Tregu i Sigurimeve
Tregu i Letrave me
    Vlerë
Tregu i Pensioneve
    Private
    Vullnetare
Subjekte nën Juridiksion >> Tregu i Letrave me Vlerë
 Print

TIRANA BANK sh.a.
RAIFFEISEN BANK sh.a.
BANKA KOMBETARE TREGTARE sh.a.
SOCIETE GENERALE ALBANIA sh.a.
INTESA SANPAOLO BANK sh.a.
ALPHA BANK sh.a.
BANKA CREDINS sh.a.
POSTA SHQIPTARE sh.a.
FIRST INVESTMENT BANK sh.a.
AKSIONER INTERNATIONAL SECURITIES BROKERAGE sh.a.
EASY TRADE CONSULTING sh.p.k.
BURSA E TIRANES sh.a.

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë