Media: Njoftime

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 105, qershor 2017

14 Korrik 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 105, qershor 2017, në faqen zyrtare të Internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 105 klikoni këtu.

Për zhvillimin e takimit me brokerat e licencuar në sigurime

13 Korrik 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, në zbatim të kompetencave ligjore, me qëllim përmirësimin dhe detyrimin për ushtrimin e veprimtarisë së brokerimit në sigurime me profesionalizëm, në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fushën e sigurimeve, njofton se, pranë Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, [...]

Drejtues të AMF-së takohen me përfaqësues të "Standard and Poor’s"

12 Korrik 2017

Përfaqësues të kompanisë ndërkombëtare të vlerësimit “Standard & Poor’s” zhvilluan sot një takim me Nëndrejtoren Ekzekutive të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Znj. Mimoza Kaçi  në kuadër të vizitës së tyre vjetore në vend. Znj. Kaçi prezantoi rolin e AMF-së [...]

Takim i përbashkët i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare me Agjencinë e Mbikëqyrjes së Sigurimeve në Maqedoni (ISA)

11 Korrik 2017

Në datat 10–11 korrik 2017 Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare organizoi takime të përbashkëta pune me drejtues të lartë të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve të Maqedonisë (ISA), të përfaqësuar nga Z. Klime Poposki, President i Këshillit të Ekspertëve, dhe Z. Zoran Stojanovski e Z. Lulzim [...]

Lista për testimin aktuar i autorizuar

7 Korrik 2017

Në zbatim të nenit 222 pika 3/ç të Ligjit nr. 52/2014, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare njofton se lista e personave që do t’i nënshtrohen testimit të datës 12 korrik 2017, ora 12.00 për aktuar i autorizuar është si më poshtë: Entela [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

6 Korrik 2017

Në mbledhjen e datës 3 dhe 5 korrik 2017, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e Rregullores “Mbi licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesit të dëmeve në sigurime”; Miratimin e Rregullores “Mbi administrimin dhe rastet e ndërhyrjes në fondin e garancisë së [...]

AMF, workshop me ekspertë ndërkombëtarë dhe përfaqësues të tregut të fondeve të investimit

5 Korrik 2017

Në kuadër të fazës së dytë të projektit “Forcimi i kapaciteteve mbikëqyrëse të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare: Fokusi tek zhvillimi i tregut të kapitaleve”, në datën 5 korrik 2017 u zhvillua një workshop me përfaqësues të tregut të fondeve të investimit, eskpertë të [...]

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare licencoi bursën e parë shqiptare me kapital privat

5 Korrik 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare licencoi më datë 3 korrik 2017 shoqërinë “Bursa Shqiptare e Titujve, ALSE" sh.a., (Albanian Stock Exchange) si bursa e parë shqiptare me kapital privat e licencuar në vend. Vendimi i Bordit të AMF-së erdhi pas vlerësimit në përputhshmëri me kërkesat e legjislacionit të të gjithë [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

30 Qershor 2017

Ditën e hënë, datë 3 korrik 2017, ora 12:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite: Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Për miratimin e Rregullores “Mbi licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë [...]

Për zhvillimin e testimit për aktuar i autorizuar

30 Qershor 2017

Për arsye të mosplotësimit në kohë të dokumentacionit nga aplikantët, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare njofton se testimi për aktuar i autorizuar i planifikuar në datën 29 qershor 2017 do të zhvillohet në datën 12 korrik 2017, ora 12.00. Lista e pjesëmarrësve për testim që plotësojnë kërkesat [...]