Media: Njoftime

Mbi publikimin e vlerësimit vjetor për Shqipërinë nga Bashkimi Evropian

24 Maj 2017

Përfaqësues të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, Komisionit Evropian dhe Bankës Qendrore Evropiane u takuan më datë 23 maj 2017 me  homologët e tyre nga Ballkani Perëndimor dhe Turqia në kuadër të dialogut të përvitshëm për politikat ekonomike. Vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqia kanë paraqitur [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

24 Maj 2017

Ditën e premte, datë 26 maj 2017, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite: Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Informacion mbi gjendjen financiare të tregut të pensioneve private vullnetare dhe SIK mbi bazën e [...]

Për zhvillimin e trajnimit për vlerësues dëmesh në sigurime

24 Maj 2017

Në zbatim të nenit  227, pika 3-4, të Ligjit nr. 52/2014, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” si dhe nenit 7, pika 3, të Rregullores nr. 127, datë 26.11.2015 "Mbi procedurat dhe afatet për licencimin, rinovimin, refuzimin, revokimin dhe pezullimin e licencës së vlerësuesve të dëmeve në [...]

Lista për testimin e vlerësuesit të dëmeve në sigurime

23 Maj 2017

Në zbatim të nenit 10, të Rregullores nr. 127, datë 26.11.2015 “Mbi procedurat dhe afatet për licencimin, rinovimin, refuzimin, revokimin dhe pezullimin e licencës së vlerësuesve të dëmeve në sigurime, si dhe kryerjen e testimit të njohurive”  lista e personave që do t’i nënshtrohen testimit të datës [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

22 Maj 2017

Në mbledhjen e datës 22.05.2017, Bordi i AMF-së shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e  pjesëmarrjes influencuese në shoqërinë e sigurimit “Insig Jetë” sh.a.

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

15 Maj 2017

Ditën e hënë, datë 22 maj 2017, ora 12:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite: Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Projekt “Mbi miratimin e pjesëmarrjes influencuese në shoqërinë e sigurimit “Insig-Jetë” sh.a.”.

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 103, prill 2017

14 Maj 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 103, prill 2017, në faqen zyrtare të Internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 103 klikoni këtu.

Zhvillimet e Tregut të Fondeve të Investimeve, 31.03.2017

11 Maj 2017

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2017, në tregun e fondeve të investimeve ushtruan aktivitetin e tyre tre fonde investimi, përkatësisht fondi i investimeve “Raiffeisen Prestigj”, fondi i investimeve “Raiffeisen Invest Euro” të cilat administrohen nga shoqëria “Raiffeisen Invest”dhe fondi i investimeve “Credins [...]

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 31.03.2017

11 Maj 2017

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2017, në tregun e pensioneve private vullnetare ushtruan aktivitetin e tyre tre fonde pensioni. Analiza e të dhënave për tregun e pensioneve private vullnetare më 31.03.2017 tregon një total asetesh neto prej 1,407.17 milionë lekë dhe me një rritje prej afro 88.43 milionë lekë (6.71%) krahasuar [...]

Zhvillohet takimi i përvitshëm midis autoriteteve mbikëqyrëse të Shqipërisë dhe të Austrisë, AMF dhe FMA, për mbikëqyrjen e tregut të sigurimeve

8 Maj 2017

Në vijim të bashkëpunimit për çështjet e mbikëqyrjes së tregut të sigurimeve dhe fondeve të pensioneve private ndërmjet Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF) dhe Autoritetit të Tregjeve Financiare të Austrisë (FMA), një delegacion nga ky institucion zhvilloi takime pune në Tiranë në datat [...]