Media: Njoftime

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 110, dhjetor 2017

29 Dhjetor 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 110, dhjetor 2017, në faqen zyrtare të Internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 110 klikoni këtu.

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

29 Dhjetor 2017

Në mbledhjen e datës 28 dhjetor 2017, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Marrjen e masave për korrigjimin e situatës që lidhet me shitjet e policave të sigurimit të detyrueshëm MTPL; Marrjen e masave ndaj agjentëve në sigurime dhe punonjësve të shoqërive të sigurimit; Miratimin [...]

AMF dhe INSTAT nënshkruajnë memorandum bashkëpunimi

29 Dhjetor 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare dhe Instituti i Statistikave nënshkruan sot më 29 dhjetor 2017 një memorandum bashkëpunimi, duke përcaktuar përgjegjësitë për përpunimin e të dhënave në kuadër të prodhimit të statistikave kombëtare sipas Programit të Statistikave Zyrtare. Gjithashtu, dy institucionet [...]

Zhvillimet e Tregut të Fondeve të Investimeve, 30.09.2017

29 Dhjetor 2017

Gjatë nëntëmujorit të vitit 2017, në tregun e fondeve të investimeve ushtruan aktivitetin e tyre tre fonde investimi, përkatësisht fondi i investimeve “Raiffeisen Prestigj”, fondi i investimeve “Raiffeisen Invest Euro” të cilat administrohen nga shoqëria “Raiffeisen Invest”dhe fondi i investimeve “Credins Premium” [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar - nëntor 2017

27 Dhjetor 2017

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar - nëntor 2017 kapën vlerën mbi 14,290 milionë lekë, ose 6.85% më shumë se në periudhën janar - nëntor 2016. Gjatë periudhës janar - nëntor 2017, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 1,136,689 me një rritje [...]

Shpallje e rezultatit të testimit për vlerësues të dëmeve në sigurime

26 Dhjetor 2017

Në zbatim të nenit 227 pika 1/dh të Ligjit nr. 52/2014, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” nenit 10, pika 3 të Rregullores nr. 127, datë 26.11.2015 “Mbi procedurat dhe afatet për licencimin, rinovimin, refuzimin, revokimin dhe pezullimin e licencës së vlerësuesve të dëmeve në sigurime, [...]

Takim i përbashkët midis drejtuesve të lartë të autoriteteve mbikëqyrëse të Shqipërisë dhe Kosovës për ecurinë e tregut të sigurimeve

22 Dhjetor 2017

Në kuadër të bashkëpunimit midis autoriteteve mbikëqyrëse e rregullatore të tregut të sigurimeve të Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës, një delegacion nga Banka Qendrore e Kosovës (BQK) dhe Byroja Kosovare e Sigurimeve zhvilloi sot, në datë 22 dhjetor, një takim pune pranë zyrave të Autoritetit [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

22 Dhjetor 2017

Ditën e enjte, datë 28 dhjetor 2017, ora 11:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite: Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Analizat financiare të tregut të sigurimeve për periudhën 30.09.2017; Informacion mbi provigjonet [...]

Qytetarë kujdes!

19 Dhjetor 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare sjell në vëmendjen Tuaj se që prej datës 1 nëntor 2017 shitja e policave të sigurimit kufitar bëhet nëpërmjet raportimit të tyre në kohë reale përmes regjistrit elektronik të sigurimeve të detyrueshme motorike. Gjithashtu personat e miratuar nga AMF për llogari të shoqërive [...]

AMF dhe Kolegji Universitar “Luarasi”, bashkëpunim për të rritur edukimin financiar tek studentët

18 Dhjetor 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare zhvilloi sot një takim informues me studentët e Kolegjit Universitar “Luarasi”, në vijim të zbatimit të Strategjisë për “Rritjen e besimit të konsumatorit/investitorit në tregjet financiare nën mbikëqyrje”. Aktiviteti synoi rritjen e njohurive dhe edukimin financiar të të [...]