Media: Njoftime

Lista për testimin e vlerësuesit të dëmeve në sigurime

1 Dhjetor 2017

Në zbatim të nenit 10, të Rregullores nr. 127, datë 26.11.2015 “Mbi procedurat dhe afatet për licencimin, rinovimin, refuzimin, revokimin dhe pezullimin e licencës së vlerësuesve të dëmeve në sigurime, si dhe kryerjen e testimit të njohurive”  lista e personave që do t’i nënshtrohen testimit të datës [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

1 Dhjetor 2017

Në mbledhjen e datës 30 nëntor 2017 dhe 7 dhjetor 2017, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e disa ndryshimeve në Rregulloren nr. 38, datë 28.05.2015 “Për formatin e detajuar, minimumin e objektit dhe të përmbajtjes së raportit të auditimit, të shoqërisë së sigurimit”; Miratimin [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

24 Nentor 2017

Ditën e enjte, datë 30 nëntor 2017, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite: Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Për miratimin e Buxhetit të AMF-së, për vitin 2018”; Informacion [...]

Për zhvillimin e testimit për vlerësues dëmesh në sigurime

24 Nentor 2017

Në zbatim të nenit 227 pika 1/dh të Ligjit nr. 52, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” dhe nenit 11 të Rregullores nr. 85, datë 03.07.2017 "Mbi licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesit të dëmeve në sigurime",  Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, njofton të gjithë [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar - tetor 2017

24 Nentor 2017

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar - tetor 2017 kapën vlerën mbi 13,076 milionë lekë, ose 8.92% më shumë se në periudhën janar - tetor 2016. Gjatë periudhës janar - tetor 2017, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 1,042,340 me një rritje prej 15.32% krahasuar [...]

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare paralajmëron për rrezikun e investimit në emetimet e monedhave virtuale me ofertë fillestare ose të ashtuquajturat ICO

16 Nentor 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare paralajmëron investitorët të tregojnë kujdes në lidhje me investimet në emetimet e Monedhave Virtuale me Ofertë Fillestare ose të ashtuquajturat Initial Coin Offerings, ICOs ! Kohët e fundit, në nivel evropian dhe global, shumë kompani po mbledhin para nga publiku duke përdorur një mekanizëm [...]

Zhvillimet e Tregut të Fondeve të Investimeve, 30.09.2017

15 Nentor 2017

Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2017, në tregun e fondeve të investimeve ushtruan aktivitetin e tyre tre fonde investimi, përkatësisht fondi i investimeve “Raiffeisen Prestigj”, fondi i investimeve “Raiffeisen Invest Euro” të cilat administrohen nga shoqëria “Raiffeisen Invest”dhe fondi i investimeve “Credins [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 108, tetor 2017

14 Nentor 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 108, tetor 2017, në faqen zyrtare të Internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 108 klikoni këtu.

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 30.09.2017

10 Nentor 2017

Gjatë nëntëmujorit të vitit 2017, në tregun e pensioneve private vullnetare ushtruan aktivitetin e tyre tre fonde pensioni. Analiza e të dhënave për tregun e pensioneve private vullnetare më 30.09.2017 tregon një total asetesh neto prej 1,592.92 milionë lekë dhe me një rritje prej afro 274.18 milionë lekë (20.79%) krahasuar [...]

AMF dhe Universiteti Mesdhetar në Tiranë bashkëpunojnë për të rritur edukimin financiar tek studentët

8 Nentor 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare zhvilloi sot një takim informues me studentët e Fakultetit të Shkencave Ekonomike në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë, në vijim të zbatimit të Strategjisë për “Rritjen e besimit të konsumatorit/investitorit në tregjet financiare nën mbikëqyrje”. Aktiviteti synoi [...]