Media: Njoftime

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 109, nëntor 2017

15 Dhjetor 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 109, nëntor 2017, në faqen zyrtare të Internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 109 klikoni [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

13 Dhjetor 2017

Ditën e enjte, datë 14 dhjetor 2017, ora 13:30, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite: Projekt “Për miratimin e specimenit të policave të sigurimit të detyrueshëm”.  

AMF thellon bashkëpunimin me Korpusin Vullnetar të Shërbimeve Financiare

12 Dhjetor 2017

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe drejtues të tjerë të AMF-së zhvilluan sot, më 12 dhjetor 2017 një takim me përfaqësues të Korpusin Vullnetar të Shërbimeve Financiare, FSVC, Z. Charles E. Kilbourne, menaxher në zyrat qendrore dhe Z. Ersion Kotini, drejtori lokal i FSCV-së [...]

Shpallje e rezultatit të testimit për vlerësues të dëmeve në sigurime

11 Dhjetor 2017

Në zbatim të nenit 227 pika 1/dh të Ligjit nr. 52/2014, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” dhe nenit 10, pika 3 të Rregullores nr. 127, datë 26.11.2015 “Mbi procedurat dhe afatet për licencimin, rinovimin, refuzimin, revokimin dhe pezullimin e licencës së vlerësuesve të dëmeve në [...]

AMF në bashkëpunim me partnerë lokalë dhe ndërkombëtarë fillojnë projektin për mikro-sigurimet vullnetare

4 Dhjetor 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare së bashku me disa partnerë lokalë dhe ndërkombëtarë filluan sot, më 4 dhjetor, projektin për sigurimin vullnetar gjithëpërfshirës në vend. Ky projekt mbështetet dhe financohet nga Iniciativa për Akses në Sigurime (Access to Insurance Initiative) në bashkëpunim me Akademinë [...]

Lista për testimin e vlerësuesit të dëmeve në sigurime

1 Dhjetor 2017

Në zbatim të nenit 10, të Rregullores nr. 127, datë 26.11.2015 “Mbi procedurat dhe afatet për licencimin, rinovimin, refuzimin, revokimin dhe pezullimin e licencës së vlerësuesve të dëmeve në sigurime, si dhe kryerjen e testimit të njohurive”  lista e personave që do t’i nënshtrohen testimit të datës [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

1 Dhjetor 2017

Në mbledhjen e datës 30 nëntor 2017 dhe 7 dhjetor 2017, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e disa ndryshimeve në Rregulloren nr. 38, datë 28.05.2015 “Për formatin e detajuar, minimumin e objektit dhe të përmbajtjes së raportit të auditimit, të shoqërisë së sigurimit”; Miratimin [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

24 Nentor 2017

Ditën e enjte, datë 30 nëntor 2017, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite: Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Për miratimin e Buxhetit të AMF-së, për vitin 2018”; Informacion [...]

Për zhvillimin e testimit për vlerësues dëmesh në sigurime

24 Nentor 2017

Në zbatim të nenit 227 pika 1/dh të Ligjit nr. 52, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” dhe nenit 11 të Rregullores nr. 85, datë 03.07.2017 "Mbi licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesit të dëmeve në sigurime",  Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, njofton të gjithë [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar - tetor 2017

24 Nentor 2017

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar - tetor 2017 kapën vlerën mbi 13,076 milionë lekë, ose 8.92% më shumë se në periudhën janar - tetor 2016. Gjatë periudhës janar - tetor 2017, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 1,042,340 me një rritje prej 15.32% krahasuar [...]