Media: Njoftime

INVESTITORË KUJDES: Ndaj aktivitetit të shoqërisë me emrin FXLider

27 Mars 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) paralajmëron investitorët për rrezikun ndaj shërbimeve të shoqërisë që operon me emrin FXLider nëpërmjet adresës së internetit https://www.fxlider.com. Mbështetur në Ligjin nr. 9879 datë 21.2.2008 “Për Titujt” dhe Vendimin nr. 55 datë 30.03.2011 “Për [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-shkurt 2018

27 Mars 2018

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-shkurt 2018 kapën vlerën mbi 2,337 milionë lekë, ose 0.10% më pak se në janar-shkurt 2017. Gjatë kësaj periudhe, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 168,054 me një rritje prej 3.17% krahasuar me janar-shkurt 2017. Tregu vazhdon të [...]

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së, takim me misionin e Bankës Botërore

26 Mars 2018

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Z. Ervin Koçi priti në një takim përfaqësues të misionit të Bankës Botërore gjatë vizitës së tyre në vendin tonë. Në këtë takim u diskutua në lidhje me ecurinë e projektit për forcimin e kapaciteteve [...]

Për zhvillimin e testimit për broker në sigurime

26 Mars 2018

Në zbatim të nenit 5 të Rregullores nr. 48, datë 30.06.2015 “Për kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit, si dhe rastet e refuzimit të licencës për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime” Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare njofton se në datën 26. 04.2018, ora 12.00, do të zhvillohet testimi për broker [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

23 Mars 2018

Në mbledhjen e datës 23 mars 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi miratimin e nënshkrimit të Marrëveshjes ndërmjet Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit dhe Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare.  

AMF, pranë studentëve të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan

21 Mars 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare zhvilloi ditën e mërkurë, më datë 21 mars 2018, ora 10:30, një leksion të hapur me studentët e Fakultetit Ekonomik në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan. Aktiviteti u zhvillua në kuadër të “Strategjisë për rritjen e besimit të konsumatorit/investitorit [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 111, janar-shkurt 2018

16 Mars 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 111, janar-shkurt 2018, në faqen zyrtare të Internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 111 klikoni [...]

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së, takim me misionin e FMN-së

16 Mars 2018

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Z. Ervin Koçi priti në një takim përfaqësues të misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar gjatë vizitës së tyre në vendin tonë. Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së i njohu përfaqësuesit e FMN-së [...]

Fondi i Kompensimit, lista me përfituesit që duhet të kontaktojnë me Byronë

13 Mars 2018

Pas kërkesës së Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për praktikat e miratuara por të papaguara, objekt i Fondit të Kompensimit nga viti 2002-2013, Byroja Shqiptare e Sigurimit ka publikuar për herë të parë një listë emërore me 206 përfitues, me të cilët nuk është arritur të kontaktohet.   [...]

AMF organizon për herë të parë në Shqipëri “Forumin Global 2019” të IOPS-it

6 Mars 2018

Shqipëria do të organizojë për herë të parë Forumin Global 2019 të Organizatës Ndërkombëtare të Rregullatorëve të Pensioneve (IOPS). Vendimi është marrë në mbledhjen e anëtarëve të Komitetit Ekzekutiv të IOPS-it në 22 shkurt 2018 në Dublin, Irlandë dhe i është bërë [...]