Media: Njoftime

Qytetarët i besojnë më shumë AMF-së në zgjidhjen e problematikave të tyre

11 Korrik 2018

Qytetarët i janë drejtuar gjithnjë e më shumë Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për zgjidhjen e problematikave të tyre në lidhje me tregjet nën mbikëqyrje. Në 6-mujorin e parë të vitit 2018 u shënua një rritje e numrit të problematikave që konsumatorët i kanë paraqitur AMF-së për [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 115, qershor 2018

9 Korrik 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 115, qershor 2018, në faqen zyrtare të Internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 115 klikoni [...]

Edukimi financiar i shërben investimeve të sigurta

27 Qershor 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare paralajmëron investitorët të tregojnë shumë kujdes përpara se të ndërmarrin investime në monedha virtuale me ofertë fillestare (ICO). AMF publikon një material shpjegues me informacione edukative për të treguar kujdes në investimet në këto platforma virtuale. AMF kujton investitorët [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-maj 2018

26 Qershor 2018

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-maj 2018 kapën vlerën mbi 6,277 milionë lekë, ose 3.01% më shumë se në periudhën janar-maj 2017. Gjatë periudhës janar-maj 2018, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 462,260 me një rritje prej 7.30% krahasuar me periudhën [...]

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së raporton në Kuvendin e Shqipërisë

21 Qershor 2018

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Z. Ervin Koçi prezantoi sot, më 21.06.2018, në seancë plenare në Kuvendin e Shqipërisë, Raportin mbi aktivitetin e Autoritetit gjatë vitit 2017. Z. Koçi u ndal në zhvillimet dhe arritjet kryesore të vitit të kaluar, ndërsa përmendi [...]

Lista për testimin e vlerësuesit të dëmeve në sigurime

20 Qershor 2018

Në zbatim të nenit 10, të Rregullores nr. 127, datë 26.11.2015 “Mbi procedurat dhe afatet për licencimin, rinovimin, refuzimin, revokimin dhe pezullimin e licencës së vlerësuesve të dëmeve në sigurime, si dhe kryerjen e testimit të njohurive”  lista e personave që do t’i nënshtrohen testimit të datës [...]

Mbi zhvillimin e testimit për vlerësues dëmesh në sigurime

15 Qershor 2018

Në zbatim të nenit 11 të Rregullores nr. 85, datë 03.07.2017 "Mbi licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesit të dëmeve në sigurime" Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare njofton se për arsye të impenjimeve të stafit, testimi për Vlerësues të dëmeve në sigurime i planifikuar për t’u [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

14 Qershor 2018

Në mbledhjen e datës 13 qershor 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e disa ndryshimeve në Rregulloren nr. 127 datë 06.10.2011 “Mbi përmbajtjen e detyrueshme, afatet dhe formën e raporteve të SIK, shoqërive të administrimit dhe depozitarëve”, e ndryshuar; Miratimin e disa ndryshimeve [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 114, maj 2018

13 Qershor 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 114, maj 2018, në faqen zyrtare të Internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 114 klikoni këtu.  

Zhvillohet takimi i 15-të i Iniciativës së Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore për Mbikëqyrjen e Sigurimeve

12 Qershor 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare organizoi më datë 12 qershor, në Tiranë, takimin e 15-të të Iniciativës për Mbikëqyrjen e Sigurimeve të vendeve së Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore, CESEE. Pjesëmarrës në këtë takim ishin përfaqësues të autoritete mbikëqyrëse të sigurimeve [...]