Media: Njoftime

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

1 Qershor 2018

Në mbledhjen e datës 1 qershor 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Refuzimin e kërkesës së Asamblesë së Përgjithshme të Anëtarëve të BSHS-së, për miratimin e Drejtorit Ekzekutiv të Byrosë Shqiptare të Sigurimit.  

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

31 Maj 2018

Ditën e premte, datë 1 qershor 2018, ora 12:30, do të zhvillohet mbledhja e Bordit e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite: 1.            Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; 2.            Miratimi i rendit të [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-prill 2018

25 Maj 2018

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-prill 2018 kapën vlerën mbi 4,894 milionë lekë, ose 3.34% më shumë se në periudhën janar-prill 2017. Gjatë periudhës janar-prill 2018, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 356,630 me një rritje prej 6.07% krahasuar me periudhën [...]

Për zhvillimin e trajnimit për broker në tregun e titujve

25 Maj 2018

Në zbatim të nenit 58, të Ligjit nr. 9879, datë 21.02.2008 “Për Titujt”, të nenit 26, të Ligjit nr. 9572, datë 03.07.2006 “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare” i ndryshuar, të Rregullores nr.155, datë 23.12.2014 “Për përcaktimin e elementeve të përllogaritjes dhe nivelet e tarifave që [...]

Fondi Monetar Ndërkombëtar vlerëson progresin e bërë nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare

25 Maj 2018

Fondi Monetar Ndërkombëtar, në përfundim të Monitorimit të Parë të kryer pas Përfundimit të Programit me Shqipërinë, ka vlerësuar ecurinë e ekonomisë shqiptare. Raporti nënvizon se ekonomia shqiptare ka vazhduar të rritet, duke shënuar një rritje reale të Prodhimit të Brendshëm Bruto prej [...]

AMF zhvillon konferencën kombëtare për edukimin financiar

24 Maj 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare organizoi sot, më 24 maj 2018, Konferencën Kombëtare “Edukimi Financiar” me fokus kryesor studentët, të cilët shpalosën punime të ndryshme në lidhje me tregjet nën mbikëqyrje dhe rëndësinë e edukimit financiar për zhvillimin e tyre. Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv [...]

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 31.03.2018

23 Maj 2018

Gjatë tremujorit të parë 2018, në tregun e pensioneve private vullnetare ushtruan aktivitetin e tyre tre fonde pensioni. Analiza e të dhënave për tregun e pensioneve private vullnetare më 31.03.2018 tregon një total asetesh neto prej 1,901.33 milionë lekë dhe me një rritje prej afro 173.79 milionë lekë (10.06%) krahasuar me 31.12.2017. [...]

Konferencë Kombëtare mbi Edukimin Financiar

22 Maj 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare do të organizojë më datë 24 maj 2018, Konferencën Kombëtare “Edukimi Financiar” me fokus kryesor studentët, të cilët përfaqësohen me punime të ndryshme, për të nxitur diskutimin mbi zhvillimet e sotme më të rëndësishme dhe sfidat që hasim në tregjet [...]

Publikohet “Strategjia për zhvillimin e AMF-së dhe tregjeve nën mbikëqyrje 2018-2022”

18 Maj 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare pas prezantimit të Strategjisë “Për zhvillimin e AMF-së dhe tregjeve nën mbikëqyrje 2018-2022”, për t’i shërbyer transparencës dhe komunikimit të vazhdueshëm me grupet e interesit dhe qytetarët, po e publikon atë për konsultim të gjerë publik. Në fjalën [...]

Shpallje e rezultatit të testimit për broker në sigurime

16 Maj 2018

Në zbatim të Rregullores nr. 48, datë 30.06.2015 “Për kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit, si dhe rastet e refuzimit të licencës për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime”, e ndryshuar, Komisioni i Testimit për “Broker në Sigurime”, shpall rezultatet e testimit të datës 02.05.2018. Komisioni [...]