Media: Artikuj

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

25 Korrik 2017

Ditën e enjte, datë 27 korrik 2017, ora 12:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite: Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Mbi miratimin e shoqërisë audituese për auditimin e pasqyrave financiare të [...]

AMF, në takim me brokerat e licencuar në sigurime, thekson misionin e përbashkët për mbrojtjen e konsumatorit

19 Korrik 2017

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Z. Ervin Koçi, zhvilloi sot, më datë 19 korrik, një takim me brokerat e licencuar në sigurime. Qëllimi kryesor i takimit ishte forcimi i bashkëpunimit dhe komunikimit të mëtejshëm me shoqëritë e brokerimit dhe brokerat fizikë, për të [...]

Drejtues të AMF-së në takime pune me përfaqësues të shoqatave, instituteve kombëtare dhe rregullatore të tregjeve financiare në Itali si IVASS dhe CONSOB

18 Korrik 2017

Me ftesë të Institutit për Mbikëqyrjen e Sigurimeve të Italisë, (Instituto per la Vigilanca sulle Assicurazzioni, IVASS), Z. Ervin Koçi, Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së dhe drejtues të departamenteve të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare morën pjesë në Konferencën me temë “Kërkimet [...]

Shpallje e rezultatit të testimit për aktuar i autorizuar

18 Korrik 2017

Në zbatim të nenit 222, pika 3/ç të Ligjit nr. 52, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”, Komisioni i Testimit për aktuar i autorizuar, i krijuar në bazë të Urdhrit nr. 120, datë 10.07.2017, të Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv të AMF-së, shpall rezultatet e testimit të [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 105, qershor 2017

14 Korrik 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 105, qershor 2017, në faqen zyrtare të Internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 105 klikoni këtu.

Për zhvillimin e takimit me brokerat e licencuar në sigurime

13 Korrik 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, në zbatim të kompetencave ligjore, me qëllim përmirësimin dhe detyrimin për ushtrimin e veprimtarisë së brokerimit në sigurime me profesionalizëm, në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fushën e sigurimeve, njofton se, pranë Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, [...]

Drejtues të AMF-së takohen me përfaqësues të "Standard and Poor’s"

12 Korrik 2017

Përfaqësues të kompanisë ndërkombëtare të vlerësimit “Standard & Poor’s” zhvilluan sot një takim me Nëndrejtoren Ekzekutive të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Znj. Mimoza Kaçi  në kuadër të vizitës së tyre vjetore në vend. Znj. Kaçi prezantoi rolin e AMF-së [...]

Takim i përbashkët i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare me Agjencinë e Mbikëqyrjes së Sigurimeve në Maqedoni (ISA)

11 Korrik 2017

Në datat 10–11 korrik 2017 Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare organizoi takime të përbashkëta pune me drejtues të lartë të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve të Maqedonisë (ISA), të përfaqësuar nga Z. Klime Poposki, President i Këshillit të Ekspertëve, dhe Z. Zoran Stojanovski e Z. Lulzim [...]

Lista për testimin aktuar i autorizuar

7 Korrik 2017

Në zbatim të nenit 222 pika 3/ç të Ligjit nr. 52/2014, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare njofton se lista e personave që do t’i nënshtrohen testimit të datës 12 korrik 2017, ora 12.00 për aktuar i autorizuar është si më poshtë: Entela [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

6 Korrik 2017

Në mbledhjen e datës 3 dhe 5 korrik 2017, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e Rregullores “Mbi licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesit të dëmeve në sigurime”; Miratimin e Rregullores “Mbi administrimin dhe rastet e ndërhyrjes në fondin e garancisë së [...]