Media: Njoftime

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 112, mars 2018

16 Prill 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 112, mars 2018, në faqen zyrtare të Internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 112 klikoni këtu.  

AMF, pranë studentëve të Universitetit “Fan S. Noli” në Korçë

16 Prill 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare zhvilloi ditën e hënë, më datë 16 prill 2018, ora 11:30, një leksion të hapur me studentët e Fakultetit Ekonomik në Universitetin “Fan S. Noli” në Korçë. Gjatë aktivitetit u nënshkrua një marrëveshje bashkëpunimi mes Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

13 Prill 2018

Në mbledhjen e datës 13 prill 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi:   Miratimin e shoqërisë audituese, për auditimin e pasqyrave financiare të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, për vitin 2017.  

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

12 Prill 2018

Ditën e premte, datë 13 prill 2018, ora 09:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Projekt “Për miratimin e shoqërisë audituese, për auditimin e pasqyrave financiare të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, për vitin 2017”.  

ESMA vendos ndalimin e Opsioneve Binare si dhe kufizimin e Kontratave për Diferencë (CFD), me qëllim mbrojtjen e investitorit

12 Prill 2018

Me qëllim mbrojtjen e investitorit individual në Bashkimin Evropian, Autoriteti Evropian i Titujve dhe i Tregjeve (ESMA) vendosi marrjen e masave lidhur me Kontratat për Diferencë dhe Opsionet Binare. Masat e marra përfshijnë edhe ndalimin e marketingut, shpërndarjes apo shitjes së opsioneve binare tek investitori individual si dhe kufizimin e marketingut, [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

5 Prill 2018

Në mbledhjen e datës 29 mars dhe 4 prill 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e provigjoneve teknike dhe matematike të shoqërive të sigurimit; Miratimin e tabelës së primit të rrezikut për përllogaritjen e provigjoneve teknike për sigurimin e detyrueshëm të përgjegjësisë [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

27 Mars 2018

Ditën e enjte, datë 29 mars 2018, ora 10:00, zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite: Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Për miratimin e Rregullores “Për formën dhe përmbajtjen e detajuar të informimit [...]

INVESTITORË KUJDES: Ndaj aktivitetit të shoqërisë me emrin FXLider

27 Mars 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) paralajmëron investitorët për rrezikun ndaj shërbimeve të shoqërisë që operon me emrin FXLider nëpërmjet adresës së internetit https://www.fxlider.com. Mbështetur në Ligjin nr. 9879 datë 21.2.2008 “Për Titujt” dhe Vendimin nr. 55 datë 30.03.2011 “Për [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-shkurt 2018

27 Mars 2018

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-shkurt 2018 kapën vlerën mbi 2,337 milionë lekë, ose 0.10% më pak se në janar-shkurt 2017. Gjatë kësaj periudhe, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 168,054 me një rritje prej 3.17% krahasuar me janar-shkurt 2017. Tregu vazhdon të [...]

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së, takim me misionin e Bankës Botërore

26 Mars 2018

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Z. Ervin Koçi priti në një takim përfaqësues të misionit të Bankës Botërore gjatë vizitës së tyre në vendin tonë. Në këtë takim u diskutua në lidhje me ecurinë e projektit për forcimin e kapaciteteve [...]