Media: Njoftime

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

23 Mars 2018

Në mbledhjen e datës 23 mars 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi miratimin e nënshkrimit të Marrëveshjes ndërmjet Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit dhe Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare.  

AMF, pranë studentëve të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan

21 Mars 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare zhvilloi ditën e mërkurë, më datë 21 mars 2018, ora 10:30, një leksion të hapur me studentët e Fakultetit Ekonomik në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan. Aktiviteti u zhvillua në kuadër të “Strategjisë për rritjen e besimit të konsumatorit/investitorit [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 111, janar-shkurt 2018

16 Mars 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 111, janar-shkurt 2018, në faqen zyrtare të Internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 111 klikoni [...]

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së, takim me misionin e FMN-së

16 Mars 2018

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Z. Ervin Koçi priti në një takim përfaqësues të misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar gjatë vizitës së tyre në vendin tonë. Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së i njohu përfaqësuesit e FMN-së [...]

Fondi i Kompensimit, lista me përfituesit që duhet të kontaktojnë me Byronë

13 Mars 2018

Pas kërkesës së Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për praktikat e miratuara por të papaguara, objekt i Fondit të Kompensimit nga viti 2002-2013, Byroja Shqiptare e Sigurimit ka publikuar për herë të parë një listë emërore me 206 përfitues, me të cilët nuk është arritur të kontaktohet.   [...]

AMF organizon për herë të parë në Shqipëri “Forumin Global 2019” të IOPS-it

6 Mars 2018

Shqipëria do të organizojë për herë të parë Forumin Global 2019 të Organizatës Ndërkombëtare të Rregullatorëve të Pensioneve (IOPS). Vendimi është marrë në mbledhjen e anëtarëve të Komitetit Ekzekutiv të IOPS-it në 22 shkurt 2018 në Dublin, Irlandë dhe i është bërë [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

26 Shkurt 2018

Në mbledhjen e datës 26 shkurt 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e Rregullores “Për regjistrin elektronik online të shitjeve të kontratave të sigurimit të detyrueshëm motorik”; Miratimin e një ndryshimi në Udhëzimin nr. 76, datë 28.07.2015; Miratimin e disa ndryshimeve [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për janar 2018

26 Shkurt 2018

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për janar 2018 kapën vlerën mbi 1,257 milionë lekë, ose 1.59% më pak se në janar 2017. Gjatë janarit 2018, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 88,566 me një rritje prej 6.54% krahasuar me janar 2017. Tregu vazhdoi të mbetet sërish i orientuar tek sigurimet [...]

Mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar, 21 shkurt 2018

22 Shkurt 2018

Në datën 21 shkurt 2018, u zhvillua mbledhja e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar (GKSF). Në këtë mbledhje morën pjesë Ministri i Financave dhe Ekonomisë (MFE), Guvernatori i Bankës së Shqipërisë (BSh), Kryetari i Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF), Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

20 Shkurt 2018

Ditën e hënë, datë 26 shkurt 2018, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite: Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Informacion mbi gjendjen financiare të tregut të Pensioneve Private Vullnetare dhe SIK mbi bazën [...]