Media: Njoftime

Shpallje e rezultatit të testimit për vlerësues të dëmeve në sigurime

26 Dhjetor 2017

Në zbatim të nenit 227 pika 1/dh të Ligjit nr. 52/2014, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” nenit 10, pika 3 të Rregullores nr. 127, datë 26.11.2015 “Mbi procedurat dhe afatet për licencimin, rinovimin, refuzimin, revokimin dhe pezullimin e licencës së vlerësuesve të dëmeve në sigurime, [...]

Takim i përbashkët midis drejtuesve të lartë të autoriteteve mbikëqyrëse të Shqipërisë dhe Kosovës për ecurinë e tregut të sigurimeve

22 Dhjetor 2017

Në kuadër të bashkëpunimit midis autoriteteve mbikëqyrëse e rregullatore të tregut të sigurimeve të Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës, një delegacion nga Banka Qendrore e Kosovës (BQK) dhe Byroja Kosovare e Sigurimeve zhvilloi sot, në datë 22 dhjetor, një takim pune pranë zyrave të Autoritetit [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

22 Dhjetor 2017

Ditën e enjte, datë 28 dhjetor 2017, ora 11:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite: Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Analizat financiare të tregut të sigurimeve për periudhën 30.09.2017; Informacion mbi provigjonet [...]

Qytetarë kujdes!

19 Dhjetor 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare sjell në vëmendjen Tuaj se që prej datës 1 nëntor 2017 shitja e policave të sigurimit kufitar bëhet nëpërmjet raportimit të tyre në kohë reale përmes regjistrit elektronik të sigurimeve të detyrueshme motorike. Gjithashtu personat e miratuar nga AMF për llogari të shoqërive [...]

AMF dhe Kolegji Universitar “Luarasi”, bashkëpunim për të rritur edukimin financiar tek studentët

18 Dhjetor 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare zhvilloi sot një takim informues me studentët e Kolegjit Universitar “Luarasi”, në vijim të zbatimit të Strategjisë për “Rritjen e besimit të konsumatorit/investitorit në tregjet financiare nën mbikëqyrje”. Aktiviteti synoi rritjen e njohurive dhe edukimin financiar të të [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 109, nëntor 2017

15 Dhjetor 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 109, nëntor 2017, në faqen zyrtare të Internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 109 klikoni [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

13 Dhjetor 2017

Ditën e enjte, datë 14 dhjetor 2017, ora 13:30, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite: Projekt “Për miratimin e specimenit të policave të sigurimit të detyrueshëm”.  

AMF thellon bashkëpunimin me Korpusin Vullnetar të Shërbimeve Financiare

12 Dhjetor 2017

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe drejtues të tjerë të AMF-së zhvilluan sot, më 12 dhjetor 2017 një takim me përfaqësues të Korpusin Vullnetar të Shërbimeve Financiare, FSVC, Z. Charles E. Kilbourne, menaxher në zyrat qendrore dhe Z. Ersion Kotini, drejtori lokal i FSCV-së [...]

Shpallje e rezultatit të testimit për vlerësues të dëmeve në sigurime

11 Dhjetor 2017

Në zbatim të nenit 227 pika 1/dh të Ligjit nr. 52/2014, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” dhe nenit 10, pika 3 të Rregullores nr. 127, datë 26.11.2015 “Mbi procedurat dhe afatet për licencimin, rinovimin, refuzimin, revokimin dhe pezullimin e licencës së vlerësuesve të dëmeve në [...]

AMF në bashkëpunim me partnerë lokalë dhe ndërkombëtarë fillojnë projektin për mikro-sigurimet vullnetare

4 Dhjetor 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare së bashku me disa partnerë lokalë dhe ndërkombëtarë filluan sot, më 4 dhjetor, projektin për sigurimin vullnetar gjithëpërfshirës në vend. Ky projekt mbështetet dhe financohet nga Iniciativa për Akses në Sigurime (Access to Insurance Initiative) në bashkëpunim me Akademinë [...]