Media: Njoftime

Mbi publikimin e Gjeografisë së Sigurimeve 2008

4 Maj 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e Gjeografisë së Sigurimeve 2008. Në brendësi të këtij publikimi vihen re elementë të rinj, ku përveç informacionit mbi dendësinë e sigurimeve, shpërndarjen e primeve dhe produkteve të sigurimit [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 17

30 Prill 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 17 në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 17 klikoni këtu Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju.

Ç'duhet të bëjnë institucionet përgjegjëse për dizenjimin e arkitekturës globale të sotme financiare

29 Prill 2009

Fjala e mbajtur, në 22 Prill në Bruksel, pranë Qendrës së Studimeve për Politikat Evropiane (CEPS)1 Në këtë fjalë, Zj. Diplock theksoi se politikat financiare globale të shekullit të 20 janë të vjetëruara dhe nevojitet të zëvendësohen me zgjidhje të reja, të reflektohen dalja e koncepteve të [...]

IAA (Shoqata Ndërkombëtare e Aktuarëve) - Komentar mbi kërkesat për shikim të amendimeve të propozuara nga FASB në lidhje me disa nga standardet ndërkombëtare të kontabilitetit

27 Prill 2009

Shoqata Ndërkombëtare e Aktuarëve, IAA (The International Actuarial Association,) si përfaqësuese e profesionit të aktuarit në botë, ka nxjerrë në faqen e saj zyrtare, një komentar mbi kërkesat  për shikim të amendimeve të propozuara  nga FASB për përdorimin e vlerës së drejtë, si dhe amendimet [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar - Mars 2009

24 Prill 2009

Në periudhën janar- mars 2009, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 160,976, duke shënuar një rritje prej rreth 25% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2008. Rritja e numrit të kontratave në 2009 u shoqërua me rritjen e vëllimit të të ardhurave nga primet. Primet e shkruara bruto [...]

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për Periudhën Janar – Mars 2009

22 Prill 2009

Tregu me pakicë i letrave me vlerë të Qeverisë gjatë 3-mujorit të parë të vitit 2009 u dominua në masën 98.06% nga transaksionet në instrumenta afatshkurtër (bono thesari) dhe 1.94% nga instrumenta afatgjatë (obligacione).Të dhënat statistikore të tregut me pakicë të letrave me vlerë të Qeverisë [...]

IAIS – Shoqata Ndërkombëtare e Mbikëqyrësve të Sigurimeve, mbështet Deklaratën e G20

14 Prill 2009

(Njoftim i publikuar nga IAIS)Shoqata Ndërkombëtare e Mbikëqyrësve të Sigurimeve (IAIS), si organizmi ndërkombëtar i vendosjes së standardeve për një mbikëqyrje të kujdesshme të industrisë së sigurimeve dhe anëtare e Bordit për Stabilitet Financiar (FSB), ka nxjerrë një deklaratë për shtyp në [...]

Takim i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare me institucione shtetërore për tre projektligjet e përgatitura nga AMF

3 Prill 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, më datë 3 prill 2009, në ambientet e hotel "Rogner", Tiranë, zhvilloi takimin e punës për diskutimin e komenteve që kanë institucionet shtetërore, lidhur me tre projektligjet: "Për sipërmarrjet e investimeve kolektive", "Mbi obligacionet e shoqërive [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 16

31 Mars 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 16 në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 16 klikoni këtuShpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju.

Mbi përfshirjen e përgatitjes së draft-ligjit "Mbi fondet e pensionit vullnetar" në zhvillimet e reja në faqen zyrtare të IOPS

30 Mars 2009

Më datë 11 mars 2009, në faqen zyrtare të IOPS, është afishuar njoftimi mbi draftimin e ligjit mbi fondet e pensionit vullnetar të përgatitur nga AMF me asistencën e Bankës Botërore.Për të lexuar një përmbledhje të shkurtër të përmbajtjes së këtij drafti, klikoni këtu http://www.iopsweb.org/document/9/0,3343,en_35030657_38606785_42332553_1_1_1_1,00.htmlGjithashtu, [...]