6 Prill 2017

Lista e aplikantëve për testimin për brokera në sigurime

Në zbatim të nenit 6 të Rregullores nr. 48, datë 30.06.2015 “Për kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit, si dhe rastet e refuzimit të licencës për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime” Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, pas shqyrtimit të kërkesave dhe dokumentacionit përkatës, njofton se lista e aplikantëve për testimin e datës 12 Prill 2017, ora 14:00 është si më poshtë:

 1. Valmira Kondaj
 2. Armida Lika
 3. Dezdemona Gaxha
 4. Dorothea Male
 5. Ejona Rryçi
 6. Nada Vokshi
 7. Erjola Balla
 8. Jurgen Adhami
 9. Entela Haxhialiu
 10. Endrit Bakiri
 11. Erion Daullja
 12. Sonila Malaj
 13. Brunilda Baholli
 14. Lindita Daci
 15. Murat Cara
 16. Jerina Llukmani
 17. Laura Mehmeti
 18. Anila Vako