7 Prill 2017

Kuvendi i Shqipërisë miraton emërimin e Z. Ervin Koçi në detyrën e anëtarit të Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare që do të mbajë funksionin e Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv

Kuvendi i Shqipërisë, në seancën plenare të datës 6 prill 2017, miratoi me vendimin nr. 37/2017, emërimin e Z. Ervin Koçi në detyrën e anëtarit të Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, që do të mbajë funksionin e Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv.

Për më shumë informacione klikoni në faqen zyrtare të Kuvendit të Shqipërisë:

https://www.parlament.al/akt/vendim-nr-372017-per-emerimin-e-zotit-ervin-koci-ne-detyren-e-anetarit-te-bordit-te-autoritetit-te-mbikeqyrjes-financiare-qe-do-te-mbaje-funksionin-e-drejtorit-te-pergjithshem-ekzekutiv/