Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Për zhvillimin e testimit për aktuar i autorizuar
 Print

Për arsye të mosplotësimit në kohë të dokumentacionit nga aplikantët, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare njofton se testimi për aktuar i autorizuar i planifikuar në datën 29 qershor 2017 do të zhvillohet në datën 12 korrik 2017, ora 12.00.

Lista e pjesëmarrësve për testim që plotësojnë kërkesat e nenit 222 të Ligjit nr. 52/2014, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” do të publikohet në datë 7 korrik 2017.

Të interesuarit të marrin masa për plotësimin në kohë të dokumentacionit sipas kërkesave të nenit 222 të Ligjit nr. 52/2014.

Për më tepër informacion kontaktoni amf@amf.gov.al.

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë