7 Korrik 2017

Lista për testimin aktuar i autorizuar

Në zbatim të nenit 222 pika 3/ç të Ligjit nr. 52/2014, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare njofton se lista e personave që do t’i nënshtrohen testimit të datës 12 korrik 2017, ora 12.00 për aktuar i autorizuar është si më poshtë:

  1. Entela Hidërshaj
  2. Aranit Muja