18 Korrik 2017

Shpallje e rezultatit të testimit për aktuar i autorizuar

Në zbatim të nenit 222, pika 3/ç të Ligjit nr. 52, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”, Komisioni i Testimit për aktuar i autorizuar, i krijuar në bazë të Urdhrit nr. 120, datë 10.07.2017, të Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv të AMF-së, shpall rezultatet e testimit të datës 12.07.2017, si më poshtë:
 
Komisioni vlerëson se në bazë të pikëve të mbledhura për testin e njohurive mbi legjislacionin, etikën profesionale dhe praktikat më të mira të tregut të sigurimeve,

Kalojnë me sukses testin për aktuar i autorizuar:

  1. Aranit Muja
  2. Entela Hidërshaj