24 Tetor 2017

Për zhvillimin e testimit për broker në tregun e titujve

Në zbatim të nenit 58, të Ligjit nr. 9879, datë 21.02.2008 “Për Titujt” dhe të Rregullores nr.165, datë 23.12.2008 “Për Licencimin e Shoqërive të Brokerimit/Këshillimit, Brokerit dhe Këshilltarit të Investimeve, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, njofton se në datën 3 Nëntor, 2017, në orën 10:00, në ambientet e Autoritetit do të zhvillohet testimi për broker në tituj.

Për më tepër informacion kontaktoni amf@amf.gov.al.