9 Janar 2018

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

Ditën e martë, datë 9 janar 2018, ora 14:30, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:

  1. Projekt “Mbi miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Institutit për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Itali (IVASS) dhe Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF)”;
  2. Të tjera.