13 Shkurt 2018

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 31.12.2017

Gjatë vitit 2017, në tregun e pensioneve private vullnetare ushtruan aktivitetin e tyre tre fonde pensioni. Analiza e të dhënave për tregun e pensioneve private vullnetare më 31.12.2017 tregon një total asetesh neto prej 1,727.54 milionë lekë dhe me një rritje prej afro 408.80 milionë lekë (31.00%) krahasuar me 31.12.2016. E shprehur në euro, totali i aseteve neto është 12.99 milionë euro[1].
Numri i anëtarëve në fondet e pensioneve, më 31.12.2017 ishte 20,947 anëtarë duke shënuar rritje prej 20.96% krahasuar me 31.12.2016.
Tregues të fondeve të pensioneve                                                                                                                                                                                                                                                              

Përshkrimi Vlera (mln. lekë) Ndryshimi (Në %)
  31.12.’16 31.12.’17 31.12.’16-31.12’17
Asetet neto të FP 1,318.74 1,727.54 31.00


Asetet neto dhe numri i anëtarëve sipas fondeve të pensioneve                                                                                                                                                                                        31.12.2017
Fond Pensioni Numri i  anëtarëve në FP Asete Neto (mln. lekë)
SIGAL 6,066 875.28
RAIFFEISEN 2,800 506.98
CREDINS PENSION 12,081  345.28
TOTAL 20,947 1,727.54

Për të lexuar materialin e plotë të Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 31.12.2017 (në versionin EXCEL), ju lutem, klikoni këtu.
 
[1] http://www.bankofalbania.org/ Kursi zyrtar i këmbimit ("fiksi") 31.12.2017 në Bankën e Shqipërisë,
1 euro = 132.95 lekë