Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Shoqëritë Administruese
    të Fondeve të Pensioneve
    Vullnetare

     • RAIFFEISEN INVEST
       SHOQËRI
       ADMINISTRUESE E
       FONDEVE TË
       PENSIONIT DHE
       SIPËRMARRJEVE TË
       INVESTIMEVE
       KOLEKTIVE Sh.a.

     • SHOQËRI
       ADMINISTRUESE E
       FONDEVE TË
       PENSIONIT
       SIGAL-LIFE UNIQA
       GROUP AUSTRIA sh.a

     • CREDINS INVEST-
     SHOQËRI ADMINISTRUESE
     E FONDEVE TË PENSIONIT
     DHE E ASETEVE
     TË SIPËRMARRJEVE
     TË INVESTIMEVE
     KOLEKTIVE Sh.a.
Depozitarë të Aseteve
    të Fondit të Pensionit
    Vullnetar

Fondet e Pensioneve Private Vullnetare >>  Shoqëritë Administruese të Fondeve të Pensioneve Vullnetare
 Print
SHOQËRIA ADMINISTRUESE E FONDEVE TË PENSIONIT SIGAL-LIFE UNIQA GROUP AUSTRIA sh.a
Drejtor Ekzekutiv Naim HASA
Fusha e Aktivitetit Shoqeri administruese e fondeve te pensionit vullnetar ne mbledhjen dhe investimin e fondeve te pensionit vullnetar dhe kryerjen e pagesave tė pensionit
Lloji i Pronësisë Shoqeri me kapital vendas dhe te huaj
Adresa e Selisë Bul. "Zogu I", Tirane
Tel./Faks +355 4 2233 308, +355 4 2250 220
Faqja e Internetit www.fppsigal.com.al
Posta Elektronike naimhasa@sigal.com.al
Licenca nr. 2, date 30.03.2011( pa afat)

 

 

FONDI I PENSIONIT VULLNETAR SIGAL (Ref. FP 2)
NĖN ADMINISTRIMIN E "SHOQĖRISĖ ADMINISTRUESE TĖ FONDEVE TĖ PENSIONIT SIGAL- LIFE UNIQA GROUP AUSTRIA SH.A"
DEPOZITAR I FONDIT: TIRANA BANK sh.a.
 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë