Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Shoqëritë Administruese
    të Fondeve të Pensioneve
    Vullnetare

     • RAIFFEISEN INVEST
       SHOQËRI
       ADMINISTRUESE E
       FONDEVE TË
       PENSIONIT DHE
       SIPËRMARRJEVE TË
       INVESTIMEVE
       KOLEKTIVE Sh.a.

     • SHOQËRI
       ADMINISTRUESE E
       FONDEVE TË
       PENSIONIT
       SIGAL-LIFE UNIQA
       GROUP AUSTRIA sh.a

     • CREDINS INVEST-
     SHOQËRI ADMINISTRUESE
     E FONDEVE TË PENSIONIT
     DHE E ASETEVE
     TË SIPËRMARRJEVE
     TË INVESTIMEVE
     KOLEKTIVE Sh.a.
Depozitarë të Aseteve
    të Fondit të Pensionit
    Vullnetar

Fondet e Pensioneve Private Vullnetare >>  Shoqëritë Administruese të Fondeve të Pensioneve Vullnetare
 Print
CREDINS INVEST- SHOQĖRI ADMINISTRUESE E FONDEVE TĖ PENSIONIT DHE E ASETEVE TĖ SIPĖRMARRJEVE TĖ INVESTIMEVE KOLEKTIVE Sh.a
Drejtor Ekzekutiv Estela KOĒI
Fusha e Aktivitetit Shoqëri administruese e fondeve të pensionit vullnetar në mbledhjen dhe investimin e fondeve të pensionit vullnetar dhe kryerjen e pagesave të pensionit si dhe administrimin e aseteve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive.
Lloji i Pronësisë Shoqëri me kapital vendas dhe të huaj
Adresa e Selisë Rr. "Nikolla Tupe", Nr.1, kati 3, Tiranë, pranë Ambasadës Daneze.
Tel./Faks +355 45351030
Faqja e Internetit www.credinsinvest.com
Posta Elektronike contact@credinsinvest.com
Licenca nr. 3, date 30.05.2016 ( pa afat)

 

 

FONDIN PENSIONIT VULLNETAR SiCRED PENSIONS (Ref. FP 3)
NĖN ADMINISTRIMIN E "CREDINS INVEST-SHOQĖRI ADMINISTRUESE TĖ FONDEVE TĖ PENSIONIT DHE E ASETEVE TESIPERMARRJEVE TE INVESTIMEVE KOLEKTIVE” DEPOZITAR I FONDIT: TIRANA BANK sh.a.
 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë