Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Shoqëritë Administruese
    të Fondeve të Pensioneve
    Vullnetare

Depozitarë të Aseteve
    të Fondit të Pensionit
    Vullnetar

     • FIRST INVESTMENT
       BANK sh.a

     • TIRANA BANK sh.a
     • SOCIETE GENERALE
       ALBANIA sh.a

     • BANKA KOMBETARE
       TREGTARE
Fondet e Pensioneve Private Vullnetare >>  Depozitarë të Aseteve të Fondit të Pensionit Vullnetar
 Print
FIRST INVESTMENT BANK sh.a
Drejtor Ekzekutiv Bozhidar TODOROV
Fusha e Aktivitetit Depozitar i aseteve t fondeve t pensionit vullnetar dhe i sipermarrjeve t investimeve kolektive
Lloji i Pronësisë Shoqeri me kapital te huaj
Adresa e Selisë Rr. Bulevardi "Deshmoret e Kombit", Kullat Binjake, Kulla 2, kati 14 &15, Tirane
Tel./Faks +355 4 2276 702/3, +355 4 2280 210
Faqja e Internetit www.fibank.al
Posta Elektronike
Licenca nr. 1 date 13.12.2011 (pa afat)
 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë