Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Rregullore >> Sigurime
 Print
Manuali i Mbikëqyrjes për Parandalimin e Pastrimit të Parave nr. 136, datë 29.09.2016

Akti ligjor/rregullator Rregullore
Miratoi Bordi i AMF
Numër 136 Datë 29/09/2016
Hyn në fuqi 29/09/2016
Botuar në Datë
Sektori Mbikeqyrje, Disiplinim
Fusha Sigurime

Përshkrim i shkurtër:
Objekti i këtij manuali është garantimi që siguruesit dhe bizneset të cilave u shërbejnë janë në dijeni për rrezikun e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit me të cilin ata përballen si dhe garantimi që siguruesit veprojnë në përputhje me ligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit, si dhe në përputhje me aktet nënligjore në zbatim të këtij Ligji.

  Materiali i plotë
 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë