Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Rregullore >> Sigurime
 Print
Rregullore nr. 200, datë 27.12.2016 "Për aktivet në mbulim të provigjoneve matematike dhe llojet e investimeve të lejuara të këtyre aktiveve"

Akti ligjor/rregullator Rregullore
Miratoi Bordi i AMF
Numër 200 Datë 27/12/2016
Hyn në fuqi 27/12/2016
Botuar në Datë
Sektori
Fusha Sigurime

Përshkrim i shkurtër:
Objekti i rregullores është përcaktimi i llojeve dhe karakteristikave të aktiveve në mbulim të provigjoneve matematike, si dhe parimeve dhe rregullave të investimit nga shoqëritë e sigurimit/risigurimit që ushtrojnë veprimtari sigurimi në klasat e sigurimit të Jetës.

  Materiali i plotë
 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë