Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Ligj >> Sigurime
 Print
Ligji nr. 10 455, datë 21.07.2011 "Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 076, datë 12.2.2009 "Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit""

Akti ligjor/rregullator Ligj
Miratoi Kuvendi
Numër 10 455 Datë 21/07/2011
Hyn në fuqi 25/08/2011
Botuar në Fletoren Zyrtare nr. 107 Datë 09/08/2011
Sektori
Fusha Sigurime

Përshkrim i shkurtër:
Në ligjin nr. 10 076, datë 12.2.2009 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit” behen disa ndryshime. Shoqëritë e sigurimeve përcaktojnë vetë tarifat e primit të sigurimit sipas kushteve të tregut. Por pavarësisht tarifave të liberalizuara të primit të sigurimit të detyrueshëm shoqëritë e sigurimit krijojnë provigjone jo më pak se niveli I provigjoneve të përcaktuara nga Autoriteti.

  Materiali i plotë
 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë