Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Ligj >> Sigurime
 Print
(SHFUQIZUAR) Ligji nr. 9685, datë 26.02.2007 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9267, datë 29.7.2004 "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime"

Akti ligjor/rregullator Ligj
Miratoi Kuvendi
Numër 9685 Datë 26/02/2007
Hyn në fuqi 31/03/2007
Botuar në Fletoren Zyrtare nr. 27 Datë 16/03/2007
Sektori
Fusha Sigurime

Përshkrim i shkurtër:
Objekt i këtij ligji është ndryshimi dhe shtesa i ligjit nr.9267, datë 29.7.2004 "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime", në lidhje me fondin e garancisë.

  Materiali i plotë
 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë