Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Statistika dhe Publikime
 Print

Informimi i publikut me qëllim mbrojtjen sa më mirë të interesave të konsumatorëve është prioritet për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare. Për këtë arsye, përveç transparencës në lidhje me aktivitetin mbikëqyrës dhe rregullues të AMF-së, një vëmendje e veçantë i kushtohet mundësimit të marrjes së informacionit nga ana e publikut. Për këtë qëllim, AMF vazhdon publikimin e raporteve periodike informative dhe statistikore mbi zhvillimin e sektorëve të ndryshëm të tregut jobankar.

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë