Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Termat dhe Kushtet e Përdorimit
 Print
Kjo Faqe Interneti www.amf.gov.al ("Faqja") është e siguruar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ("Autoriteti"). Përdorimi i Faqes së Internetit drejtohet nga këto Terma dhe Kushte, së bashku me dokumentet referuar asaj ("Termat dhe Kushtet").
Me përdorimin e faqes Online të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Ju keni kuptuar dhe pranuar Termat dhe Kushtet. Termat e përdorimit janë subjekt ndryshimi sipas gjykimit nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. Përdorimi i kësaj Faqeje, pasi këto ndryshime janë zbatuar, përbën pranimin tuaj dhe pranimin e ndryshimeve.
 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë