Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Fondeve të Pensioneve Vullnetare

 • Drejtor Ekzekutiv:
  Edlira KONINI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Për të vepruar si shoqëri administruese e fondeve të pensionit vullnetar në mbledhjen dhe investimin e fondeve të pensionit vullnetar dhe kryerjen e pagesave të pensionit, si dhe në administrimin e aseteve të sipërmarrjes së investimeve kolektive
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqeri me kapital te huaj
 • Adresa e Selisë:
  Blv. Bajram Curri, ETC, kati i 10, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2277 901, +355 4 2277 905
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  nr. 1, date 13.12.2011( pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Naim HASA
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqeri administruese e fondeve te pensionit vullnetar ne mbledhjen dhe investimin e fondeve te pensionit vullnetar dhe kryerjen e pagesave të pensionit
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqeri me kapital vendas dhe te huaj
 • Adresa e Selisë:
  Bul. "Zogu I", Tirane
 • Tel./Faks:
  +355 4 2233 308, +355 4 2250 220
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  nr. 2, date 30.03.2011( pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Estela KOÇI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqëri administruese e fondeve të pensionit vullnetar në mbledhjen dhe investimin e fondeve të pensionit vullnetar dhe kryerjen e pagesave të pensionit si dhe administrimin e aseteve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive.
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas dhe të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rr. "Nikolla Tupe", Nr.1, kati 3, Tiranë, pranë Ambasadës Daneze.
 • Tel./Faks:
  +355 45351030
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  nr. 3, date 30.05.2016 ( pa afat)