Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Shoqëri Komisionere të
    Letrave me Vlerë

Shoqëri Këshillimi
    për Investime në tituj

AGJENT
Kujdestarë të Letrave me
    Vlerë

Rregjistrar të Letrave me
    Vlerë

     • QENDRA E
       RREGJISTRIMIT
       TE AKSIONEVE sh.a
Tregje të Organizuar të
    Letrave me Vlerë

SHOQËRITË
    ADMINISTRUESE TË
    SIPËRMARRJEVE TË
    INVESTIMEVE KOLEKTIVE

DEPOSITARË I
    SIPËRMARRJEVE TË
    INVESTIMEVE KOLEKTIVE

Tregu i Letrave me Vlerë >>  Rregjistrar të Letrave me Vlerë
 Print
QENDRA E RREGJISTRIMIT TE AKSIONEVE sh.a.
Drejtor Ekzekutiv Ardian Myslimaj
Fusha e Aktivitetit Regjistrues i aksioneve të shoqërive tregtare
Lloji i Pronësisë Shoqëri kryesisht me kapital shtetëror
Adresa e Selisë Rr. "George W. Bush", Nr. 13, P.O. Box 7424, Tiranë
Tel./Faks +355 4 2233 442, +355 4 2233 425
Faqja e Internetit www.qra.al
Posta Elektronike info@qra.al
Licenca nr. 58 date 05.11.2002 (pa afat)
 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë