Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Shoqëri Komisionere të
    Letrave me Vlerë

Shoqëri Këshillimi
    për Investime në tituj

AGJENT
Kujdestarë të Letrave me
    Vlerë

Rregjistrar të Letrave me
    Vlerë

Tregje të Organizuar të
    Letrave me Vlerë

SHOQËRITË
    ADMINISTRUESE TË
    SIPËRMARRJEVE TË
    INVESTIMEVE KOLEKTIVE

     • RAIFFEISEN INVEST-
     SHOQËRI ADMINISTRUESE
     E FONDEVE TË PENSIONIT
     DHE SIPËRMARRJEVE
     TË INVESTIMEVE
     KOLEKTIVE Sh.a.

     • CREDINS INVEST-
     SHOQËRI ADMINISTRUESE
     E FONDEVE TË PENSIONIT
     DHE E ASETEVE
     TË SIPËRMARRJEVE
     TË INVESTIMEVE
     KOLEKTIVE Sh.a.
DEPOSITARË I
    SIPËRMARRJEVE TË
    INVESTIMEVE KOLEKTIVE

Tregu i Letrave me Vlerë >>  SHOQËRITË ADMINISTRUESE TË SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE KOLEKTIVE
 Print
RAIFFEISEN INVEST-SHOQERI ADMINISTRUESE E FONDEVE TE PENSIONIT DHE SIPERMARRJEVE TE INVESTIMEVE KOLEKTIVE Sh.a.
Drejtor Ekzekutiv Resmi HIBRAJ
Fusha e Aktivitetit Per te vepruar si shoqeri administruese e fondeve te pensionit vullnetar ne mbledhjen dhe investimin e fondeve te pensionit vullnetar dhe kryerjen e pagesave te pensionit, si dhe ne administrimin e aseteve te sipermarrjes se investimeve kolektive
Lloji i Pronësisë Shoqeri me kapital te huaj
Adresa e Selisë Blv. Bajram Curri, ETC, kati i 10, Tirane
Tel./Faks +355 4 2277901, +355 4 2277905
Faqja e Internetit www.raiffeisen.al
Posta Elektronike invest@raiffeisen.al
Licenca nr. 1, date 13.12.2011( pa afat)

 

 

FONDI I INVESTIMIT RAIFFEISEN PRESTIGJ (Ref. FI-B1)
NEN ADMINISTRIMIN E "RAIFFEISEN INVEST- SHOQERI ADMINISTRUESE E FONDEVE TE PENSIONIT DHE SIPERMARRJEVE TE INVESTIMEVE KOLEKTIVE" Sh.a.
DEPOZITAR I FONDIT: FIRST INVESTMENT BANK Sh.a.

 

FONDI I INVESTIMIT RAIFFEISEN INVEST EURO (Ref. FI-B2)
NEN ADMINISTRIMIN E "RAIFFEISEN INVEST- SHOQERI ADMINISTRUESE E FONDEVE TE PENSIONIT DHE SIPERMARRJEVE TE INVESTIMEVE KOLEKTIVE" Sh.a.
DEPOZITAR I FONDIT: FIRST INVESTMENT BANK Sh.a.
 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë