Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Shoqëri Komisionere të
    Letrave me Vlerë

Shoqëri Këshillimi
    për Investime në tituj

AGJENT
Kujdestarë të Letrave me
    Vlerë

Rregjistrar të Letrave me
    Vlerë

Tregje të Organizuar të
    Letrave me Vlerë

SHOQËRITË
    ADMINISTRUESE TË
    SIPËRMARRJEVE TË
    INVESTIMEVE KOLEKTIVE

     • RAIFFEISEN INVEST-
     SHOQËRI ADMINISTRUESE
     E FONDEVE TË PENSIONIT
     DHE SIPËRMARRJEVE
     TË INVESTIMEVE
     KOLEKTIVE Sh.a.

     • CREDINS INVEST-
     SHOQËRI ADMINISTRUESE
     E FONDEVE TË PENSIONIT
     DHE E ASETEVE
     TË SIPËRMARRJEVE
     TË INVESTIMEVE
     KOLEKTIVE Sh.a.
DEPOSITARË I
    SIPËRMARRJEVE TË
    INVESTIMEVE KOLEKTIVE

Tregu i Letrave me Vlerë >>  SHOQËRITË ADMINISTRUESE TË SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE KOLEKTIVE
 Print
CREDINS INVEST - SHOQERI ADMINISTRUESE E FONDEVE TE PENSIONIT DHE E ASETEVE TE SIPERMARRJEVE TE INVESTIMEVE KOLEKTIVE. sh.a
Drejtor Ekzekutiv Estela KOÇI
Fusha e Aktivitetit Shoqëri administruese e fondeve të pensionit vullnetar në mbledhjen dhe investimin e fondeve të pensionit vullnetar dhe kryerjen e pagesave të pensionit si dhe administrimin e aseteve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive.
Lloji i Pronësisë Shoqëri me kapital vendas dhe të huaj
Adresa e Selisë Rr. "Nikolla Tupe", Nr.1, kati 3, Tiranë, pranë Ambasadës Daneze.
Tel./Faks +355 45351030
Faqja e Internetit www.credinsinvest.com.al
Posta Elektronike contact@credinsinvest.com
Licenca nr. 3, date 30.05.2016 ( pa afat)

 

 

FONDI I INVESTIMIT “Credins Premium” (Ref. FI-B3)
NËN ADMINISTRIMIN E "CREDINS INVEST- SHOQERI ADMINISTRUESE E FONDEVE TË PENSIONIT DHE SIPERMARRJEVE TE INVESTIMEVE KOLEKTIVE" Sh.a. DEPOZITAR I FONDIT: FIRST INVESTMENT BANK Sh.a.

 

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë