Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Shoqëri Komisionere të
    Letrave me Vlerë

Shoqëri Këshillimi
    për Investime në tituj

AGJENT
Kujdestarë të Letrave me
    Vlerë

Rregjistrar të Letrave me
    Vlerë

Tregje të Organizuar të
    Letrave me Vlerë

SHOQËRITË
    ADMINISTRUESE TË
    SIPËRMARRJEVE TË
    INVESTIMEVE KOLEKTIVE

DEPOSITARË I
    SIPËRMARRJEVE TË
    INVESTIMEVE KOLEKTIVE

     • FIRST INVESTMENT
       BANK sh.a
Tregu i Letrave me Vlerë >>  DEPOSITARË I SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE KOLEKTIVE
 Print
FIRST INVESTMENT BANK sh.a
Drejtor Ekzekutiv Bozhidar TODOROV
Fusha e Aktivitetit Depozitar I fondit te pensionit vullnetar dhe I fondeve te sipermarrjes kolektive
Lloji i Pronësisë Shoqeri me kapital te huaj
Adresa e Selisë Rr. Bulevardi "Deshmoret e Kombit", Kullat Binjake, Kulla 2, kati 14 &15, Tirane
Tel./Faks +355 4 2276 702/3, +355 4 2280 210
Faqja e Internetit www.fibank.al
Posta Elektronike
Licenca nr. 1 dt 13.12.2011(pa afat)
 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë