Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
91.Anila Kurti117013.06.2018Pa afatAnsig sh.a.Lagjia Sheq i Madh, Rr. “Teodor Muzaka II”, pranë DRSHTRR, Fier.
92.Eleni Karakashi116913.06.2018Pa afatIntersig VIG sh.a.DEGA Berat, Lagjia “22 Tetori”, Bul. “Republika”.
93.Besnik Gjokuta116813.06.2018Pa afatIntersig VIG sh.a.Dega Gjirokastër, L. 18 Shtatori.
94.Daniel Çifligu116713.06.2018Pa afatIntersig VIG sh.a.Dega Korçë, Bul. “Republika”, Rr. “Teni Konomi”, Pall. 2/203.
95.Gentian Deliallisi116613.06.2018Pa afatIntersig VIG sh.a.Dega Kavajë, Bul. “Indrit Cara”, Nr.2, Hyrja 13.
96.Elson Prenga116513.06.2018Pa afatIntersig VIG sh.a.Dega Lezhë, Lagjia Besëlidhja.
97.Mirgen Dule116413.06.2018Pa afatIntersig VIG sh.a.Dega Lushnjë, Sheshi para Bashkisë.
98.Ambelin Hasimi116313.06.2018Pa afatIntersig VIG sh.a.Dega Fier, Lagjia 15 tetori, Fier.
99.Rezarta Mërtiraj116213.06.2018Pa afatIntersig VIG sh.a.Dega Elbasan, Bul. “Qemal Stafa”, Elbasan.
100.Altin Danaj116113.06.2018Pa afatIntersig VIG sh.a.Dega Shkodër, rr. 13 Dhjetori, Shkodër.