Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
91.Eridona Dunisha104526.02.2018Pa afatIntersig VIG sh.a.Rruga “M. Gjollesha”, pronë e Z. Luan Hoxha.
92.Zeliha Kushe104626.02.2018Pa afatIntersig VIG sh.a.Bul. “Zhan D’Ark”, ish kolaudimi i mjeteve Tiranë, pronë e Qetësor Kushe.
93.Vendim Hallaçi104726.02.2018Pa afatSigal UGA sh.aKolaudimi, Gjirokastër.
94.Tone Daçi104826.02.2018Pa afatSigal UGA sh.aL.5, Sanxhak, Kioskë pranë Transportit Laç Gjorm, Kurbin.
95.Marvin Naçi104926.02.2018Pa afatSigal UGA sh.aRr. “Ali Demi”, nr. 25, kati 1, Tiranë.
96.Klaudia Ndreu105026.02.2018Pa afatSigal UGA sh.aBul. “Gjergj Fishta”, Pall.8, Zyra 6, kati 1, Tirane ( pronë e familjes Melo)
97.Astrit Lashi105126.02.2018Pa afatSigal UGA sh.aL.14, Rruga “Tirana”, Stacioni i parë pranë kolaudimit të makinave Shkozet.
98.Suela Trushaj105226.02.2018Pa afatSigal UGA sh.aRr. “Mustafa Matohiti”, Pall.8, ap.7 Tiranë.
99.Teuta Kondakçiu105326.02.2018Pa afatSigal UGA sh.aL. “18 tetori”, Rr. “Vath Koreshi”, godinë 1 katëshe, Lushnjë.
100.Sadjon Shelegu105426.02.2018Pa afatSIVIG sh.a.Rruga “Lëvizja e Postribës”, nr.31, kati 1, Zona Industriale, Shkodër.