Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
91.Leonard Babasi, UDSA91927.07.2017Pa afatPer 5 shoqeri sigurimiLagjia “Kastrioti”, Fushë Kruje, ndërtesë 1 katëshe.
92.Denis Dema, UDSA92027.07.2017Pa afatPer 5 shoqeri sigurimi“Mulliri i Bullgarit’, ndërtesë 1 katëshe, Durrës.
93.Mustafa Kamata, UDSA92127.07.2017Pa afatPer 5 shoqeri sigurimiL.12, Rr. “Abaz Çelkupa”, nr.7, Durrës.
94.Artan Gjurgjaj, UDSA92227.07.2017Pa afatPer 5 shoqeri sigurimiSheshi “Demokracia”, Qendër, Burrel.
95.Lulzim Mirofci85619.06.2017Pa afatSIVIG sh.a.Lagja “1 Maji”, pranë kolaudimit Fier
96.Klajdi Kaçani85719.06.2017Pa afatSIVIG sh.a.Lagjia “Don Bosko”, Rr. “Hasan Ceka”, Tiranë
97.Inelda Mitace85819.06.2017Pa afatSIVIG sh.a.Rr. “Baki Dume”, Korçë.
98.Saimir Ago85919.06.2017Pa afatSIVIG sh.a.Bulevardi “Rilindasit”, Nr. 2, Korçë.
99.Elidon Bulla86019.06.2017Pa afatSIVIG sh.a.Lagja “Kushtrimi”, kati 1, Vlorë.
100.Bledar Lipi86119.06.2017Pa afatSIVIG sh.a.Rr. “Isa Buletini”, P 538, Vlorë.