Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
101.Amarildo Dedolli92331.08.2017Pa afatSIVIG sh.a.Sheshi i Parkut të Mallrave të Eksportit, Durrës.
102.Armando Bardhi92431.08.2017Pa afatSIVIG sh.a.Sheshi i Parkut të Mallrave të Eksportit, Durrës.
103.Eglantina Bejko92531.08.2017Pa afatSIVIG sh.a.Bul.“Gj. Fishta”, pranë Kolaudimit të mjeteve, Tiranë.
104.Hidije Moriseni92631.08.2017Pa afatSIVIG sh.a.L.“Besëlidhja Lezhë”, (pronë e Valdete dhe Adem Shahinit).
105.Ardian Çuko92731.08.2017Pa afatSigal UGA sh.aL.2, Shëtitore “Fuat Babani”, Pall.18, Bilisht, Korçë.
106.Artur Biça92831.08.2017Pa afatSigal UGA sh.aRr. “Xhamia”, hyrja 255, Peqin.
107.Ferdinat Kalemi92931.08.2017Pa afatSigal UGA sh.aL.”M.Matohiti”, Tepelene.
108.Edvar Kodheli93031.08.2017Pa afatSigal UGA sh.aLagjia “15 Tetori”,, k.1 Fier.
109.Mentor Domi93131.08.2017Pa afatSigal UGA sh.aLagjia 3, Rr. “Skënderbeu”, Ndërtesa 2, Kamëz, Tiranë.
110.Sabrije Zeneli93231.08.2017Pa afatSigal UGA sh.aRr. “Tefta Tashko”, pall.120, shk.1, kati 1, Tiranë.