Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
101.Raselda Rusta86219.06.2017Pa afatSIVIG sh.a.Lagjia "Hekurudha", Elbasan.
102.Albert Kurti86319.06.2017Pa afatSIVIG sh.a.Lagjia "Xhami", Peqin
103.Armando Doçi86419.06.2017Pa afatSIVIG sh.a.Rr. "Zogu i I-rë”, Kukës
104.Piro Pilinci86519.06.2017Pa afatSIVIG sh.a.Rr. "Pogradec - Korçë", km2.
105.Albert Gjergji86619.06.2017Pa afatSIVIG sh.a.Lagjia "4 Shtatori”, Ura Vajgurore"
106.Alion Daci86719.06.2017Pa afatSIVIG sh.a.Rr. "A. Moisiu", Kinostudio, Tiranë.
107.Alva Dobi86819.06.2017Pa afatSIVIG sh.a.Bul. "Gjergj Fishta", te kolaudimi Tiranë.
108.Zana Tola86919.06.2017Pa afatIntersig VIG sh.a.Pranë DRSHT Kashar, Tiranë
109.Arben Kazhani87019.06.2017Pa afatIntersig VIG sh.a.Dega Laç, pranë KSHA.
110.Gramoz Kuqi87119.06.2017Pa afatIntersig VIG sh.a.Pranë Portit Durrës.