Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
111.Manjola Hoxha115013.06.2018Pa afatIntersig VIG sh.a.Dega TEG, Rr. e Elbasanit, Sauk, Qendra Tregtare TEG, Tiranë.
112.Alma Tafili114913.06.2018Pa afatIntersig VIG sh.a.Dega Bul. “Zogu I”, Qendra Tregtare Tirana, pranë stacionit të trenit, Tiranë.
113.Mirjan Zajaku 114813.06.2018Pa afatIntersig VIG sh.a.Dega “Laparakë”, Rr. “Dritan Hoxha”, Ndërtesa 203, hyrja 1, Tiranë.
114.Bledar Domi114713.06.2018Pa afatIntersig VIG sh.a.Dega “Brunes”, Autostrada Tiranë Durrës, km 7, Tiranë.
115.Ornela Vukaj114613.06.2018Pa afatIntersig VIG sh.a.Dega Rinas, Aeroporti “Nënë Tereza”, pranë Terminalit të nisjeve, Tiranë.
116.Alket Hoxha114513.06.2018Pa afatIntersig VIG sh.a.Dega Rr. e Barrikadave”, Tiranë.
117.Ariana Reçi114413.06.2018Pa afatIntersig VIG sh.a.Dega e Rr. së Elbasanit, kryqëzimi me Rr. “Jul Variboba”, Tiranë.
118.Elsa Lila114313.06.2018Pa afatIntersig VIG sh.a.Dega Qendrore, Banka Intesa Sanpaolo, Rr. “Ismail. Qemali”, nr.27, Tiranë.
119.Theodhoro Çakuli114113.06.2018Pa afatSigal Life UGA sh.a.Rr. “Aleksandër Moisiu”, Pall. nr 13, Tiranë
120.Elsa Musaj113507.05.2018Pa afatSIVIG sh.a.Lagjia “28 Gushi” nr. 1347, Rr. “Sulejman Vokshi”, Tropojë.