Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
21.Lumturi Cjapi97828.12.2017Pa afatInsig sh.a.Rr. “Reshit Çollaku., Pall. Shallvare, shk.16, kati 1, ap 228, Tirane.
22.Anastas Gjoni97928.12.2017Pa afatAnsig sh.a.Lagjia nr.4, pas Flag Ship, Durrës.
23.Astrit Puci98028.12.2017Pa afatAnsig sh.a.Bul. “Gjergj Fishta, Pall.8/4, Tiranë.
24.Qazim Kaloshi98128.12.2017Pa afatAnsig sh.a.Rr. “Nuri Kello”, Tiranë.
25.Kol Laska98328.12.2017Pa afatSigal UGA sh.aLagjia 4, Rr. Lac- Milot, ndertese 1 kateshe, Laç.
26.Laert Ilir Prifti98428.12.2017Pa afatAlbsig sh.a.Rr. “Luigj Gurakuqi”, Pallati “Albsig”, shk.1, kati 1, Tiranë.
27.Feskida Muhamet Keraj98528.12.2017Pa afatAlbsig sh.a.Rr. “Oso Kuka”, pronë e Dëfrim Perdja, Shkodër.
28.Urim Mendi Basha98628.12.2017Pa afatAlbsig sh.a.L.3, Rr. “Islam Spahiu”, Kukës.
29.Armando Vasil Kërri98728.12.2017Pa afatAlbsig sh.a.L.”Kastrati”, Rr. “Ramis Aranitasi”, Fier. Lac Vau i Dejës, Shkodër.
30.Mariol Vladimir Koçeli98828.12.2017Pa afatAlbsig sh.a.Garazhdi i Sizmikës, pranë Bashkisë Fier.