Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
371.Ilva Kalldrica58928.04.201528.04.2018Insig sh.a.Zyrë e INSIG, pranë Doganës së Muriqanit.
372.Ervis Kaçorri59028.04.201528.04.2018Insig sh.a.Zyrë e INSIG në Rr. “Sulejman Pasha”, Pall.88/2, Tiranë;
373.Migena Lulo59128.04.201528.04.2018Insig sh.a.Lagjja “16 prilli”, Fier.
374.Denis Salkurti59228.04.201528.04.2018Insig sh.a.Zyrë e INSIG në Bul. “Elez Isufi” (ish Qendra e Informatikës), Peshkopi, Dibër.