Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
41.Arben Haveri (BSGA sh.a)108429.03.2018Pa afatAlbsig sh.a./Intersig VIG sh.a.L.“Qemal Stafa”, Bul. “Zogu I”, Shkodër.
42.Bujar Llubani (BSGA sh.a)108529.03.2018Pa afatAlbsig sh.a./Intersig VIG sh.a.L.nr.1, BSGA, Dega Krujë.
43.Darlina Kraja (BSGA sh.a)108629.03.2018Pa afatAlbsig sh.a./Intersig VIG sh.a.Dega e BSGA, Rr. “Myslym Shyri”, Tiranë.
44.Dhurata Plaku (BSGA sh.a)108729.03.2018Pa afatAlbsig sh.a./Intersig VIG sh.a.Dega e BSGA, Berat, Bul. “Rpublika”, L.”22 Tetori”.
45.Dorina Mastora (BSGA sh.a)108829.03.2018Pa afatAlbsig sh.a./Intersig VIG sh.a.Dega e BSGA Gjirokastër, L. “18 Shtatori”.
46.Elton Belba (BSGA sh.a)109029.03.2018Pa afatAlbsig sh.a./Intersig VIG sh.a.BSGA, Dega Bul. “Zogi I”, Ndert.51, H.2, Tiranë.
47.Entela Gjoka (BSGA sh.a)109129.03.2018Pa afatAlbsig sh.a./Intersig VIG sh.a.Rr. “Medar Shtylla”, BSGA, Dega e “Komuna e Parisit”, Tiranë.
48.Ervin Hidri (BSGA sh.a)109229.03.2018Pa afatAlbsig sh.a./Intersig VIG sh.a.Dega e BSGA,L. 1, Rr. " Taulantia" Durrës
49.Esmeralda Musha (BSGA sh.a)109329.03.2018Pa afatAlbsig sh.a./Intersig VIG sh.a.Dega e BSGA, Fier.
50.Genc Zyrbo (BSGA sh.a)109629.03.2018Pa afatAlbsig sh.a./Intersig VIG sh.a.BSGA, Dega Rr. “Myslym Shyri”, Tiranë.