Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
41.Artur Biça92831.08.2017Pa afatSigal UGA sh.aRr. “Xhamia”, hyrja 255, Peqin.
42.Ferdinat Kalemi92931.08.2017Pa afatSigal UGA sh.aL.”M.Matohiti”, Tepelene.
43.Edvar Kodheli93031.08.2017Pa afatSigal UGA sh.aLagjia “15 Tetori”,, k.1 Fier.
44.Mentor Domi93131.08.2017Pa afatSigal UGA sh.aLagjia 3, Rr. “Skënderbeu”, Ndërtesa 2, Kamëz, Tiranë.
45.Sabrije Zeneli93231.08.2017Pa afatSigal UGA sh.aRr. “Tefta Tashko”, pall.120, shk.1, kati 1, Tiranë.
46.Aqif Begtashi93331.08.2017Pa afatSigal UGA sh.aRr. “Dëshmorët, Lagjia 11, Durrës..
47.Irma Kadra93431.08.2017Pa afatSigal UGA sh.aL.10, Bul. “Rilindasit”, pranë DRSHTRR, Korçë.
48.Qamile Kasa93531.08.2017Pa afatSigal UGA sh.aRr. “A. Goga”, kati 1, pallati pranë Gjykatës së Rrethit Durrës..
49.Mersela Ekonomi93631.08.2017Pa afatSigal UGA sh.aRr. “Skenderbej. God private, kati 1, perballe stacionit te Shijakut, Durres.
50.Izmir Lakti93731.08.2017Pa afatSigal UGA sh.aZyre e SIGAL. Lagjia “Dodaj”, Rr. e doganes Shkoder-Murriqan, god. 1 kateshe.