Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
51.Marte Leka120830.07.2018Pa afatSigal UGA sh.aRr. “Tiranë-Dajt, Rr. “Sotir Caci”.
52.Orela Kryeziu120730.07.2018Pa afatSigal UGA sh.aLagjia .4, Rr. “Egnatia”, Durrës. (pronë e Arben Kokomanit)
53.Orela Kryeziu120730.07.2018Pa afatSigal UGA sh.aLagjia .4, Rr. “Egnatia”, Durrës. (pronë e Arben Kokomanit)
54.Sonila Shyti120630.07.2018Pa afatSigal UGA sh.aLagjia “29 Nentori” , Fier, (pronë e Ana Gazelit)
55.Mirgen Tarja120530.07.2018Pa afatSigal UGA sh.aRr. “Ali Demi”, Tiranë, (pronë e Blendi Mehmetit).
56.Mirgen Tarja120530.07.2018Pa afatSigal UGA sh.aRr. “Ali Demi”, Tiranë, (pronë e Blendi Mehmetit).
57.Krenar Goga120430.07.2018Pa afatSigal UGA sh.aRruga Kryesore, Godinë 2 katëshe, nr.58/9, kati 1, Suk 1, Strum, Fier.
58.Eglant Cela120330.07.2018Pa afatSigal UGA sh.aLagjia “Pushimi I shoferit”, Rr. “Fier-Lushnjë”, km 20, Krutje e Poshtme, Fier.
59.Eriklen Begaj120230.07.2018Pa afatSigal UGA sh.aL. Qendër, Rr. Kryesore, god. 3 katëshe, kati 1, Kutalli, Berat (Samaticë, Berat).
60.Roland Tabaku120130.07.2018Pa afatSigal UGA sh.aPajovë, Peqin, Elbasan.