Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
51.Ertil Lane112829.03.2018Pa afatSigal Life UGA sh.a.Rr. "Teodor Keko", Unaza e re, Lagjia 6, Tiranë
52.Edjola Lulja112929.03.2018Pa afatSigal Life UGA sh.a.Rr. "Hamide Dalipi", Sauk, Tiranë
53.Monika Poreçi113029.03.2018Pa afatSigal Life UGA sh.a.Rr. "Alla", Ndërtesa 3, Hyrja 9, Farkë, Tiranë.
54.Ergest Skura113129.03.2018Pa afatSIVIG sh.a.Parku i Mallrave të eksportit, Durrës
55.Idmir Lleshaj113229.03.2018Pa afatSIVIG sh.a.Lagjia 17, Rr. "Vllazërimi", banesë 1 katëshe, nr.2321, Durrës
56.Robert Marku113329.03.2018Pa afatSIVIG sh.a.L. Kodër, Rr. "Partizani", Shijak, Durrës.
57.Alma Domi 113429.03.2018Pa afatSIVIG sh.a.Rr. "Lord Bajron", (Ibrahim Pashë Bushatlliu), kati përdhe, Tiranë.
58.Elca Godina104326.02.2018Pa afatInsig sh.a.Rruga e Portit, L.4, Rr. “Skënderbej”, Hyrja 1, Durrës.
59.Orion Qose104426.02.2018Pa afatInsig sh.a.L.14, Shkozet, Rr. “Bajram Tusha”, Durrës.
60.Eridona Dunisha104526.02.2018Pa afatIntersig VIG sh.a.Rruga “M. Gjollesha”, pronë e Z. Luan Hoxha.