Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
71.Dritan Dedej ("SIGAL AD")105626.02.2018Pa afatSigal UGA sh.aL.1, Porti Detar, Terminali i trageteve, Durrës
72.Natasha Dako (UDSA)105726.02.2018Pa afatPer 7 shoqeri sigurimiRr. Bardhyl, Pall.16, nr.7, Tiranë.
73.Elton Gjinaj (UDSA)105826.02.2018Pa afatPer 7 shoqeri sigurimiRruga Shkodër Koplik, km 7, Grilë.
74.Edmond Xhelili (UDSA)105926.02.2018Pa afatPer 7 shoqeri sigurimiSukth, Durrës.
75.Senada Dini (UDSA)106026.02.2018Pa afatPer 7 shoqeri sigurimiBarbullush, Shkodër.
76.Fredi Vata (UDSA)106126.02.2018Pa afatPer 7 shoqeri sigurimiRr. Luigj Gurakuqi, ndërtesa 2, hyrja 3, Tiranë
77.Anxhela Shore (UDSA)106226.02.2018Pa afatPer 7 shoqeri sigurimiL.12, Rr. Republika, objekti 5, Korcë
78.Zeida Korçari ("BOLV OIL" sh.a.)106426.02.2018Pa afatSigal UGA sh.a“Njësia Bashkiake nr.11, Rr. “29 Nëntori”,
79.Ilirjan Qirjako (FINIKAS" sh.p.k.)106626.02.2018Pa afatSigal UGA sh.aLagjia nr.4, Pall.31, shk.1, Ap.4, pranë Portit Detar, Sarandë.
80.Rushan Pasho106726.02.2018Pa afatAlbsig sh.a.Rr. “Luigj Gurakuqi”, ish kinema “Partizani”, Tiranë.