Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
11.Aleksander Mucko (klasat e jetës dhe jo-jetës)4924.11.2016Pa afatIFIS Broker sh.a.Rr. “I. Qemali”, pall. 2K, k.8, ap.40, Tiranë
12.Xhemal Sula (klasat e jetës dhe jo-jetës)5024.11.2016Pa afatWVP-Ndërmjetësim në sigurime sh.a.Rr. “R. Çollaku”, pall 24, shk.13, ap.5 Tiranë
13.Gentiana Gjino (klasat e jetës dhe jo-jetës)4531.10.2016Pa afatRaiffeisen Bank sh.a.Rr. Kavajës, Pall.71, shk.1, ap.4, Tiranë
14.Andi Sula (klasat e jetës dhe jo-jetës)4631.10.2016Pa afatRaiffeisen Bank sh.a.Rr. Kavajës, Pall.71, shk.1, ap.4, Tiranë
15.Sonila Staka (klasat e jetës dhe jo-jetës)4731.10.2016Pa afatRaiffeisen Bank sh.a.Rr. Kavajës, Pall.71, shk.1, ap.4, Tiranë
16.Ida Celo (klasat e jetës dhe jo-jetës)4831.10.2016Pa afatRaiffeisen Bank sh.a.Rr. Kavajës, Pall.71, shk.1, ap.4, Tiranë
17.Arben Simaku (klasat e jo-jetës)4128.04.2016Pa afatStar Broker sh.a.Rr. “N. Tupe”, pall.1/1, Tiranë
18.Olti Pecini (klasat e jo-jetës)4228.04.2016Pa afatBest Broker Sigurime sh.a.Rr. “R. Çollaku”, pall 24, shk.13, ap.5 Tiranë
19.Dëfrim Carcani (klasat e jo-jetës dhe risigurime)4328.04.2016Pa afatDevon sh.a.Pall. i Kulturës, QTZHK, sheshi “Skenderbej”, Tiranë
20.Valbona Çarçani (klasat e jetës dhe jo-jetë)3231.03.2016Pa afatDevon sh.a.Pall. i Kulturës, QTZHK, sheshi “Skenderbej”, Tiranë