Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
11.Ardita Dragusha (klasat e jetës dhe jo-jetës)5227.12.2016Pa afatBanka Kombëtare Tregtare sh.a.Bul. “Zhan D’Ark”, Tiranë
12.Dardana Cami (klasat e jetës dhe jo-jetës)5327.12.2016Pa afatBanka Kombëtare Tregtare sh.a.Bul. “Zhan D’Ark”, Tiranë
13.Laura Mehmeti (klasat e jo-jetës)5427.12.2016Pa afatAlpha Bank Albania sh.a.Rr. e Kavajës, G KOM Business, kati 2, Tiranë
14.Jerina Llukmani (klasat e jo-jetës)5527.12.2016Pa afatAlpha Bank Albania sh.a.Rr. e Kavajës, G KOM Business, kati 2, Tiranë
15.Jorgo Hila (klasat e jo-jetës)5627.12.2016Pa afatAlpha Bank Albania sh.a.Rr. e Kavajës, G KOM Business, kati 2, Tiranë
16.Anila Vako (klasat e jo-jetës)5727.12.2016Pa afatAlpha Bank Albania sh.a.Rr. e Kavajës, G KOM Business, kati 2, Tiranë
17.Eglantina Seferaj (klasat e jetës dhe jo-jetës)5827.12.2016Pa afatAlpha Bank Albania sh.a.Rr. e Kavajës, G KOM Business, kati 2, Tiranë
18.Nevila Xholi (klasat e jo-jetës)5927.12.2016Pa afatAlpha Bank Albania sh.a.Rr. e Kavajës, G KOM Business, kati 2, Tiranë
19.Miranda Bashi (klasat e jo-jetës)6127.12.2016Pa afatSmart Insurance Broker sh.a.Rr. “I. Qemali”, pall SAMOS TOWER, kati 4, Tiranë
20.Aleksander Mucko (klasat e jetës dhe jo-jetës)4924.11.2016Pa afatIFIS Broker sh.a.Rr. “I. Qemali”, pall. 2K, k.8, ap.40, Tiranë