Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
21.Bashkim Kryeziu (klasat e jo-jetës)3331.03.2016Pa afat3B Broker sh.a.Rr. M. Matohiti”, pall.7, shk.2, ap.8, Tiranë
22.Rezarta Zhukri (klasat e jetës, jo-jetës dhe risigurime)3431.03.2016Pa afatALL SIG sh.a.Rr. “A. Frasheri”, Pall “De Rada”, nr. 3/3, Tiranë
23.Pamela Gërmani (klasat e jetës dhe jo-jetës)3631.03.2016Pa afatWVP-Ndërmjetësim në sigurime sh.a.Rr. “R. Çollaku”, pall 24, shk.13, ap.5 Tiranë
24.Anila Qendro (klasat e jetës dhe jo-jetës)3731.03.2016Pa afatA-EJA Insurance Broker sh.a.Rr. “P. Bogdani”, Pall.20, Kati 1, Tiranë
25.Fatmir Milaqi (klasat e jo-jetës)3831.03.2016Pa afatMAI sh.a.Rr. “I.Qemali”, Pall. GENER 2, Valle Verde, kati 3, zyra 4, Tiranë
26.Ardian Kelmendi (klasat e jetës dhe jo-jetës)2831.08.2015Pa afatWVP-Ndërmjetësim në sigurime sh.a.Rr. “R. Çollaku”, pall 24, shk.13, ap.5 Tiranë
27.Elnar Gashi (klasat e jetës, jo-jetës dhe risigurime)2931.08.2015Pa afatMAI sh.a.Rr. “I.Qemali”, Pall. GENER 2, Valle Verde, kati 3, zyra 4, Tiranë
28.Përparim Isufi (klasat e jo-jetës)3031.08.2015Pa afatFidentia sh.a. broker sigurimeshRr. “I.Qemali”, nr.27, Kulla Fratari, kati 1, Tiranë