Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
41.Mimoza Reme (klasat e jetës dhe jojetës)3121.12.2015Pa afat
42.Ardian Kelmendi (klasat e jetës dhe jo-jetës)2831.08.2015Pa afatWVP-Ndërmjetësim në sigurime sh.a.Rr. “R. Çollaku”, pall 24, shk.13, ap.5 Tiranë
43.Elnar Gashi (klasat e jetës, jo-jetës dhe risigurime)2931.08.2015Pa afatMAI sh.a.Rr. “I.Qemali”, Pall. GENER 2, Valle Verde, kati 3, zyra 4, Tiranë
44.Përparim Isufi (klasat e jo-jetës)3031.08.2015Pa afatFidentia sh.a. broker sigurimeshRr. “I.Qemali”, nr.27, Kulla Fratari, kati 1, Tiranë