Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës së Aktuarit të Autorizuar Data e licencës së Aktuarit të Autorizuar Vlefshmëria e Licencës Nr. kontakti Adresë e-mail
11.Petrina DUKA11/129.09.201629.09.20190692055362pduka@sicred.com.al
12.Ravena ALEKSI12/129.09.201629.09.20190695598078ravenaaleksi@gmail.com