Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Statusi i vlerësuesit
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Lloji i Licencës Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Statusi i vlerësuesit Nr. kontakti
21.Fisnik ShkenzaVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore120 21.12.2015 21.12.2020I punësuar, Shoqëria e sigurimit “Insig” sh.a.0694031216
22.Julida NgjeliuVlerësues i dëmeve shëndetësore121 21.12.2015 21.12.2020I punësuar, Shoqëria e sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a.0684019385
23.Thoma KalaciVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore122 21.12.2015 21.12.2020I punësuar, Shoqëria e sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a.0682000586
24.Vildana RuliVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore123 21.12.2015 21.12.2020I punësuar, Shoqëria e sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a.0694095170
25.Mynever BaholliVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore110 30.06.2015 30.06.2020Vlerësues i pavarur0693508949
26.Evald JahoVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore111 30.06.2015 30.06.2020Vlerësues i pavarur0694061433
27.Arben KëlliçiVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore112 30.06.2015 30.06.2020I punësuar, shoqëria e sigurimit “Eurosig” sh.a.0664095537
28.Artan KaleciVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore113 30.06.2015 30.06.2020Vlerësues i pavarur0682097658
29.Gëzim MyftariVlerësues i dëmeve shëndetësore114 30.06.2015 30.06.2020Vlerësues i pavarur0682000239
30.Sabri HoxhaVlerësues i dëmeve shëndetësore115 30.06.2015 30.06.2020Vlerësues i pavarur0683477477