Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Statusi i vlerësuesit
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Lloji i Licencës Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Statusi i vlerësuesit Nr. kontakti
51.Hetem XhamëniVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore89 24.04.2014 24.04.2019Vlerësues i pavarur0692097671
52.Astrit ÇelanjiVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore90 24.04.2014 24.04.2019I punësuar, shoqëria “VIG Services, Shqipëri” sh.p.k.0674095992
53.Kito MihaniVlerësues i dëmeve materiale (motorike dhe të pronës)85 25.03.2014 25.03.2019I punësuar, shoqëria e sigurimeve INSIG sh.a.0692098252
54.Sanije RekaVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore86 25.03.2014 25.03.2019I punësuar, shoqëria e sigurimeve INSIG sh.a.0692464942
55.Enkeleida TolaVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore87 25.03.2014 25.03.2019I punësuar, shoqëria e sigurimeve INSIG sh.a.0692098274
56.Mikel CakuVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore88 25.03.2014 25.03.2019I punësuar, shoqëria e sigurimeve INSIG sh.a.0692098279
57.Gramos YlliVlerësues i dëmeve shëndetësore83 27.02.2014 27.02.2019Vlerësues i pavarur0662185279
58.Ligor VezuliVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore84 27.02.2014 27.02.2019Vlerësues i pavarur0692098270
59.Shpëtim XhetaniVlerësues i dëmeve materiale (motorike dhe të pronës)82 23.01.2014 23.01.2019Vlerësues i pavarur0692075648
60.Njazi ShehuVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore80 23.12.2013 23.12.2018I punësuar, shoqëria “Intersig Vienna Insurance Group” sh.a.0694098720