Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Statusi i vlerësuesit
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Lloji i Licencës Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Statusi i vlerësuesit Nr. kontakti
61.Ramazan SulaVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore96 25.06.2014 25.06.2019I punësuar, shoqëria “VIG Services, Shqipëri” sh.p.k.0674095537
62.Sokol KondiVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore100 25.06.2014 25.06.2019Vlerësues i pavarur0682058023
63.Mamir HodoVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore91 23.05.2014 23.05.2019Vlerësues i pavarur0674020763 dhe 0695439268
64.Hetem XhamëniVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore89 24.04.2014 24.04.2019Vlerësues i pavarur0692097671
65.Astrit ÇelanjiVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore90 24.04.2014 24.04.2019I punësuar, shoqëria “VIG Services, Shqipëri” sh.p.k.0674095992
66.Kito MihaniVlerësues i dëmeve materiale (motorike dhe të pronës)85 25.03.2014 25.03.2019I punësuar, shoqëria e sigurimeve INSIG sh.a.0692098252
67.Sanije RekaVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore86 25.03.2014 25.03.2019I punësuar, shoqëria e sigurimeve INSIG sh.a.0692464942
68.Enkeleida TolaVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore87 25.03.2014 25.03.2019I punësuar, shoqëria e sigurimeve INSIG sh.a.0692098274
69.Mikel CakuVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore8825.03.201425.03.2019Vlerësues i pavarur0672167240
70.Gramos YlliVlerësues i dëmeve shëndetësore83 27.02.2014 27.02.2019Vlerësues i pavarur0662185279